18/06/2024

AMBASADOR FRANCUSKE U BiH RAZGOVARAO S KANTONALNIM ZVANIČNICIMA: Podrška procesu integracije, opremanju, obuci i edukaciji policijskih službenika

Objavljeno: 17-05-2024 | 09:02

AMBASADOR FRANCUSKE U BiH RAZGOVARAO S KANTONALNIM ZVANIČNICIMA: Podrška procesu integracije, opremanju, obuci i edukaciji policijskih službenika

FOTO: Pexels from Pixabay

Ambasador Republike Francuske u Bosni i He­rcegovini François Delmas boravio je u posjeti Unsko- sanskom kantonu. U Bihaću je ambasadora Fra­ncu­ske primio Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog ka­ntona sa resornim mini­stri­ma Dankom Jakšićem i Almirom Imširovićem. U razgovoru su istakli važnost saradnje između Francuske i Bosne i Hercegovine.

Ambasador Delmas je naglasio podršku Francuske Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija, te se zanimao za tok reformi koje ovaj federalni kanton provodi u svojoj nadležnosti.
Premijer Hušić prezentirao je viziju razvoja i akti­vnosti koje kantonalne vlasti realiziraju u cilju stvaranja povoljnog privrednog ambijenta, iskorištavanja prirodnih potencijala i projektnu usmjerenost na održiv razvoj USK-a, te posebno strateški usmjerene aktivnosti na po­boljšanje položaja mladih.
Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Fra­nçois Delmas i pukovnik Phillippe Gangloff, ataše susreli su se tokom boravka u Unsko-sanskom kantonu i sa Adnanom Habibijom, ministrom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

U razgovoru sa ministrom Habibijom, ambasa­dor Delmas je iskazao spre­mnost Francuske da pomo­gne MUP-u USK u mate­rijalno-tehničkom oprema­nju te je iskazao zanimanje za napore ministra Habibije da osigura edukacijske pro­gra­me i stručno obučava mlade ljude koji su se opredijelili za poziv policijskih službenika.

  • Ambasada Francuske će predložiti modele proširivanja saradnje kako bi se eksperti iz francuskih polici­jskih agencija uključili u bu­duće programe specijali­sti­čkih obuka policijskih službe­nika, kazao je nakon sastanka Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova USK-a.

Objavio: usn krajina