17/06/2024

BURNO U SARAJEVU: Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH

Objavljeno: 23-02-2023 | 07:20

BURNO U SARAJEVU: Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH

Špago je kazao da u zakonu ima određenih stvari koje bi možda trebali poboljšati, te da su zbog toga zakon uputili u redovnu proceduru.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na današnjoj sjednici bi trebalo da razmatra principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA).

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma je jučer podržala principe predloženog zakona. Komisija je ovaj zakonski prijedlog razmatrala drugi put, jer Predstavnički dom državnog parlamenta, na sjednici krajem januara, nije prihvatio negativno mišljenje Komisije o predloženom zakonu te joj ga je vratio da ga ponovno razmotri i sačini novi izvještaj.

Predlagač navedenog zakona je u obrazloženju pojasnio da podnosi predloženi zakon kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

“S obzirom na to da je Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH utvrđen nesrazmjeran odnos u koeficijentima i plaćama, od najniže do najviše plate, te da je nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu izvršen obračun plata primjenom osnovice u visini od 630 KM, čime bi došlo do još većeg nesrazmjernog povećanja plata za radna mjesta sa većim koeficijentima, podnosimo prijedlog ovog zakona kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženog zakona.

Špago je kazao da u zakonu ima određenih stvari koje bi možda trebali poboljšati, te da su zbog toga zakon uputili u redovnu proceduru.

Kaže da, iako nisu zvanične, ima primjedbi o granicama koeficijenata, “da li treba samo ograničiti rast plata izabranim i imenovanim zvaničnicima”.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH, koji je predložio poslanik Denis Zvizdić (NiP), a koji predviđa da se riječi “zajedničke institucije” zamijene riječima “institucije Bosne i Hercegovine”.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala principe predloženog zakona.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač također poslanik Denis Zvizdić.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije utvrdila da je prijedlog ovog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona, te će Predstavničkom domu dostaviti negativno mišljenje.

Predstavnički dom bi, osim navedenih zakonskih prijedloga, trebao razmatrati i više izvještaja iz svoje nadležnosti.

Sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH možete pratiti u direktnom prijenosu na BHT1 od 12:00 sati.

Objavio: usn krajina