Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE: Devizne rezerve u novembru iznosile 15,77 milijardi KM

Objavljeno: 11-12-2023 | 11:00

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE: Devizne rezerve u novembru iznosile 15,77 milijardi KM

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju oktobra 2023. iznosili su 23,19 milijardi KM, i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 158,3 miliona KM (0,7 posto), objavila je Centralna banka BiH.

Navode da je kreditni rast registrovan kod sektora stanovništva za 90,1 milion KM (0,8 posto), kod vladinih institucija za 72,4 miliona KM (7,1 posto) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 2,9 miliona KM (0,5 posto).

Smanjenje kreditnog rasta registrovano je kod privatnih preduzeća za 5,8 miliona KM (0,1 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 1,4 miliona KM (0,6 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u oktobru 2023. iznosila je 5,7 posto, nominalno 1,25 milijardi KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 768,5 miliona KM (sedam posto), kod privatnih preduzeća za 436,1 milion KM (4,8 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 27,8 miliona KM (4,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 50 miliona KM (28,7 posto).

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 36,7 miliona KM (3,2 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u oktobru 2023. iznosila je 5,7 posto, nominalno 1,25 milijardi KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 768,5 miliona KM (sedam posto), kod privatnih preduzeća za 436,1 milion KM (4,8 posto), nefinansijskih javnih preduzeća za 27,8 miliona KM (4,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 50 miliona KM (28,7 posto). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 36,7 miliona KM (3,2 posto).

Također, ukupni depoziti domaćih sektora na kraju oktobra 2023. iznosili su 30,89 milijardi KM, i u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 227,7 miliona KM (0,7 posto).

Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM (jedan posto), privatnih preduzeća za 35,4 miliona KM (0,5 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 42,7 miliona KM (2,3 posto) i kod vladinih institucija za 25,7 miliona KM (0,6 posto). Kod ostalih domaćih sektora depoziti su smanjeni za 27,3 miliona KM (1,5 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u oktobru 2023. iznosila je sedam posto, što je u apsolutnom iznosu 2,01 milijardu KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,42 milijarde KM (10 posto) i kod privatnih preduzeća za 892,5 miliona KM (14,8 posto).

Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod vladinih institucija za 204,1 milion KM (4,3 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 39,7 miliona KM (dva posto) i kod ostalih domaćih sektora za 61,9 miliona KM (3,3 posto).

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju oktobra 2023. godine iznosile su 15,77 milijardi KM.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.