21/05/2024

DR. DŽANA KATANA S UNIVERZITETA U PITTSBURGHU: Dobitnica Nagrade za profesionalni razvoj

Objavljeno: 10-05-2024 | 13:15

DR. DŽANA KATANA S UNIVERZITETA U PITTSBURGHU: Dobitnica Nagrade za profesionalni razvoj

Sarajka dr. Džana Katana je nagrađena za revolucionarni znanstveni rad razvoja bioinženjerske obloge dobijene od ljudskog amnionskog i pupčanog tkiva koje služe za liječenje povreda perifernih živaca.

Dr. Katana je docent na University of Pittsburgh na odjelu za plastičnu kirurgiju od 2021. godine. Specijalizirala je znanost o biomaterijalu, inženjerstvu tkiva i regenerativnu medicinu.

Radila je na karakterizaciji vodiča polimernih živaca, optimizaciji protokola i mikrokapsulaciji za isporuku lijekova. Osim toga, proučavala je efekte neuromuskularne električne stimulacije za ublažavanje atrofije skeletnih mišića kod glodara.

U svom najnovijem radu razvija bioinženjerske obloge dobijene od ljudskog amnionskog i pupčanog tkiva za liječenje povreda perifernih živaca. Povrede perifernih nerava (PNI) pogađaju otprilike 1 na 5.000 ljudi godišnje.

PNI je onaj dio vašeg nervnog sistema koji se nalazi izvan vašeg mozga i kičmene moždine. On igra ključnu ulogu u slanju informacija iz različitih dijelova vašeg tijela natrag u vaš mozak, kao i u izvršavanju naredbi iz vašeg mozga u različite dijelove vašeg tijela. PNI mogu uzrokovati senzorna i motorička oštećenja i zato je jako bitno razviti nervne omotače da pomažu u oporavku živaca promicanjem ekstenzije neurita, izolacija i zaštita.

Dr. Katana je dokazala da njeni nalazi ukazuju na značajno ubrzanje senzornog oporavka, nudeći tračak nade za pacijente koji pate od PNI.

Džana je pohađala Drugu gimnaziju Sarajevo, studirala genetiku na Univerzitetu u Sarajevu. Nakon čega je magistrirala i doktorirala biomedicinsko inženjerstvo na İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Istanbulski univerzitet-Cerrahpasa). Također je stekla mikrokreditne MBA na Univerzitetu Pittsburgh Katz Graduate School of Business (skup MBA kurseva posebno dizajniranih za naučnike i naučnike da obezbijede osnovne menadžerske i komunikacijske viještine).

Njen rad je nedavno nagrađen “Nagradom za profesionalni razvoj” na 17. Postdoktorskom istraživačkom simpozijumu Univerziteta u Pitsburgu

Objavio: usn krajina