Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

FEDERALNA VLADA: Kreće s izradom strategije demografskog razvoja i oporavka

Objavljeno: 24-11-2023 | 09:03

FEDERALNA VLADA: Kreće s izradom strategije demografskog razvoja i oporavka

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o izradi Strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH. Demografskom strategijom definirat će se strateški ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene na suzbijanje negativnih demografskih trendova u FBiH, s posebnim fokusom na pitanja iseljavanja stanovništva, niske stope nataliteta, starenja stanovništva i druga važna pitanja demografije.

Ovom odlukom se pokreće postupak izrade Demografske strategije kojom će se na sistematičan i sveobuhvatan način pristupiti rješavanju ovog problema na području cijele Federacije BiH. U procesu će se primjenjivati ključna načela izrade strateških dokumenata u Federaciji BiH, a to su otvoreni model koordiniranja, ravnopravnost spolova, horizontalno i vertikalno koordiniranje svih nivoa vlasti u Federaciji, partnerstvo, te javnost i transparentnost.

Nosilac izrade sektorske strategije je Vlada putem posebne radne grupe za izradu Demografske strategije. U Odluci se utvrđuje da se u izradu i finaliziranje Demografske strategije kroz proces javnih konsultacija, uključuju svi relevantni federalni i kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave preko Saveza općina i gradova FBiH, te druge vladine institucije i nevladine organizacije.

Finansijska sredstva za izradu Demografske strategije osiguravaju se iz donatorskih sredstava. Nacrt ove strategije bit će dostavljen do 31. marta 2024. godine na dalje postupanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.