14/07/2024

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA: Ozvaničen početak istraživanja u vezi sa odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Objavljeno: 09-11-2023 | 14:34

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA: Ozvaničen početak istraživanja u vezi sa odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori
Ovim uzorkovanjima ozvaničena su istraživanja koja predstavljaju nastavak aktivnosti na problematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada kojeg Hrvatska planira odlagati na Trgovskoj gori

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma saopćeno je da je ozvaničen početak istraživanja u Federaciji BiH, tačnije u Unsko-sanskom kantonu, o utjecajima mogućeg odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. S tim u vezi federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder je održala sastanke u Vladi Unsko-sanskog kantona sa premijerom ovog kantona Mustafom Ružnićem i kantonalnim ministrom građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša Senadom Dizdarićem, a nakon toga održan je sastanak u Bosanskoj Krupi sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem.

Budući da je riječ o aktivnostima na kojima rade oba entiteta, ekspertski i pravni tim na nivou BiH, uz ministricu Pozder prisutni su bili i Borislav Bojić, savjetnik državnog ministra Staše Košarca, te državni parlamentarac i član Zelenog kluba Jasmin Emrić. Sastanku su prisustvovali direktori i predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalnog agropedološkog zavoda, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Federalnog zavoda za geologiju, kao i zavoda i instituta u Republici Srpskoj, te predstavnici nevladinog sektora.

Spriječiti odlaganje otpada i zaštititi stanovništvo

Nakon sastanka, na terenu su uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save uzeli uzorak za analizu fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških parametara kvalitete vode. Predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda su obavili mjerenje profila korita i protoka vode, a Federalnog agropedološkog zavoda uzeli su uzorke tla za njihova dalja ispitivanja.

Prema riječima ministrice Pozder cilj je poslati zajedničku poruku da su u ovom poslu svi skupa sa jednim ciljem da se spriječi odlaganje otpada i zaštiti stanovništvo. Ovim uzorkovanjima ozvaničena su istraživanja koja predstavljaju nastavak aktivnosti na problematici zbrinjavanja radioaktivnog otpada kojeg Hrvatska planira odlagati na Trgovskoj gori.

“Partnerstvo za Unu”

Iz Ministarstva podsjećaju da su planirana istraživanja na teritoriji Federacije BiH raspoređena u dvije grupe poslova. Prva grupa poslova obuhvata geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička i seizmološka istraživanja, kao i istražna bušenja. Druga grupa poslova obuhvata izradu nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa bh. strane u blizini lokacije na kojoj Hrvatska namjerava da izgradi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom ^erkezovac.

– Aktivnosti koje će biti preduzete u okviru navedenih istraživanja na širem području Trgovske gore koristit će i za buduće procjene rizika od klimatskih promjena, te za analizu poplavnih valova. Također će se raditi na daljem ispitivanju seizmoloških karakteristika ovog područja. Iz Ministarstva napominju da su u aktivnosti uključeni i predstavnici akademske zajednice, univerziteti i instituti, te da se na ovaj način jačaju i kapacitiraju uključene institucije koje su od velike važnosti u procesima prikupljanja i analize naučno utemeljenih podataka i njihovog korištenja. Također, od samog početka nevladine organizacije i ekološki aktivisti daju svoj doprinos, a što pokazuje da po pitanju Trgovske gore u Bosni i Hercegovini vlada opći koncenzus, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Susret federalne ministrice sa kantonalnim premijerom, resornim kantonalnim ministrom i gradonačelnikom iskorišten je i za potpisivanje inicijativa “Partnerstvo za Unu”, kojom su se institucije obavezale na kreiranje mreže info centara, kao i na formiranje platforme razmjene znanja za pristup naučnim činjenicama i dokazima. Također, obavezale su se na rad na promociji i diseminaciji podataka i informacija, te njihovom predstavljanju na domaćim i međunarodnim forumima i konferencijama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Objavio: usn krajina