Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE: Tekst novog zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja

Objavljeno: 26-12-2023 | 08:40

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE: Tekst novog zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja
Iz Ministarstva podsjećaju da je početkom jula ministar Delić najavio je da će resorno ministarstvo krenuti u neophodnu reformu Zavoda PIO/MIO, te da će se u narednih pet godina raditi na implementaciji te reforme

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je saopćilo da je pripremljen tekst novog zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u čijoj su izradi učestvovali predstavnici resornog ministarstva, zatim nosioca osiguranja, udruženja penzionera, udruženja poslodavaca, te samostalnih sindikata kao i predstavnici akademske zajednice i Svjetske banke. Tekst ovog zakona je proslijeđen na dobivanje mišljenja.

– Strategijom reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, u čijoj su izradi, između ostalih, učestvovali i predstavnici sindikata, poslodavaca i penzionera, a koja je razmatrana i usvojena u Parlamentu Federacije, utvrđeni su osnovni reformski pravci, te propisana izrada seta novih zakona iz ove oblasti, uključujući Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja. Prvi dio reforme penzijskog sistema u FBiH okončan je stupanjem na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2018. godine, drugi dio reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH podrazumijeva donošenje novog Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, što je aktivnost koju smo polovinom ove godine pokrenuli u saradnji sa Svjetskom bankom, podsjetio je ministar Delić.

Ministar navodi da novi zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja podrazumijeva novi način upravljanja nosiocem osiguranja, donošenja odluka u organu upravljanja, te mnogo efikasniju organizaciju nosioca osiguranja, koja će rezultirati i uštedama u budžetu Federacije BiH.

– Posebnu pogodnost, nakon donošenja i provedbe ovog zakona, trebali bi osjetiti penzioneri kroz redovno ostvarivanje svojih prava, a posebno osiguranici koji su u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Naime, nova organizacija nosioca osiguranja uređena novim zakonom zasnovana je na principima efikasnosti i transparentnosti, što će u konačnici dovesti do skraćivanja rokova za ostvarivanje prava na penziju, te suštinskoj promjeni odnosa između nosioca osiguranja i stranaka, pojasnio je ministar.

Iz Ministarstva podsjećaju da je početkom jula ministar Delić najavio je da će resorno ministarstvo krenuti u neophodnu reformu Zavoda PIO/MIO, te da će se u narednih pet godina raditi na implementaciji te reforme. Tada je dogovoren i nastavak saradanje sa Svjetskom bankom koja će pružati podršku u izradi zakona, što je ključni faktor u ovoj reformi, te raditi na dijagnostici stanja u Zavodu kao i na pripremi funkcionalne analize koja će pokazati sve slabosti i preporuke za njihovo otklanjanje i usklađivanje rada Zavoda sa standardima digitalnog stoljeća.

Reforma organizacije Zavoda projekat je koji bi trebao biti završen u narednih pet godina, ukoliko se pokaže da FBiH može pratiti regionalne trendove, odnosno prakse zemalja koje su sa Svjetskom bankom već prošle ovu reformu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.