Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA: Poticaj od 200 hiljada KM za opstanak starih i tradicionalnih zanata

Objavljeno: 01-12-2023 | 09:25

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA: Poticaj od 200 hiljada KM za opstanak starih i tradicionalnih zanata

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela dvije odluke kojima se izdvaja ukupno 200 hiljada KM iz Budžeta FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta “Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata”.

Sredstva će se dodijeliti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukama, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Odlukama je utvrđeno da se projekt “Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata” provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti, i to sufinansiranjem troškova nabavke opreme i repromaterijala, te poboljšanja uslova rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su namjena ulaganja, vrsta djelatnosti, izvori – način finansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), te poticaji Ministarstva u posljednjih pet godina.

Kategorija korisnika sredstava su obrtnici koji obavljaju tradicionalni i stari zanat na osnovu rješenja o registraciji koje je donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo i koje je usaglašeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, a čija djelatnost se nalazi na popisu tradicionalnih i starih zanata i istu obavljaju u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata. Također, potrebno je da obrtnici imaju sjedište na području Federacije BiH, da su registrovani najkasnije do 31. decembra 2022. godine, te da imaju najmanje jednog zaposlenog.

Za raspodjelu ovih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat ?e javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na internet stranici Ministarstva i u dnevnim novinama.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.