25/06/2024

JKP „SANA“ D.O.O. – U STEČAJU SANSKI MOST: U toku procedure nabavke specijalnog komunalnog vozila „autosmećar“

Objavljeno: 06-02-2024 | 13:41

JKP „SANA“ D.O.O. – U STEČAJU SANSKI MOST: U toku procedure nabavke specijalnog komunalnog vozila „autosmećar“

Ukupna vrijednost projekta je 352.704 KM od čega je iz namjenskih sredstava ekoloških naknada za 2023. godinu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, osigurano 40.000 KM

Projekt je vezan za oblast zaštite i čistoće okoliša. Osim jačanja tehničkih kapaciteta ovog komunalnog poduzeća poboljšat će se i kvaliteta pruženih usluga odvoza komunalnog otpada

JKP „Sana“ d.o.o. – u stečaju Sanski Most u prošloj godini je projektom „Nabavka specijalnog komunalnog vozila – autosmećar“ cca 14 m3 apiliciralo na Javni poziv Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Imajući u vidu da se radi o izuzetno skupoj investiciji, čija je ukupna vrijednost 352.704 KM, JKP „Sana“ – u stečaju, nije u mogućnosti vlastitim sredstvima pokriti sve troškove nabavke ovog specijalnog vozila.

Resorno ministarstvo je projekt ocijenilo pozitivnim i iz sredstava ekoloških naknada za njegovu realizaciju  odobrilo iznos od 40.000 KM, što je 11,34 % od ukupnog iznosa. Ostatak od 312.704 KM ili 88,66 %  poduzeće se financirati vlastitim sredstvima.

Unaprjeđenje kvalitete sistema odvoza komunalnog otpada

Projekt je usko vezan za oblast zaštite okoliša. Osim jačanja tehničkih kapaciteta komunalnog poduzeća poboljšat će se i kvaliteta pružanja usluga odvoza komunalnog otpada. Za realizaciju projekta planiran je rok od osam mjeseci.

JKP Sana

Opći ciljevi projekta su: unaprjeđenje postojećeg voznog parka komunalnog poduzeća, te sistema prikupljanja komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih lica na području općine Sanski Most.

Specifični ciljevi se odnose na unaprjeđenje sistema prikupljanja razdvojenog i selektiranog korisnog otpada (pet – ambalaža, najlon, folija, karton, papir i slično), te obezbjeđenje institucionalne podrške u pogledu utjecaja na ekološku svijest građana.

Partneri u ovom, za JKP „Sana“ – u stečaju, izuzetno važnom projektu su: Općina Sanski Most, Radio i TV Sana, te obrazovne i zdravstvene ustanove Sanskog Mosta. Realizacijom ovog projekta se očekuje svakako unaprjeđenje kvalitete dosadašnjeg sistema odvoza komunalnog otpada, te povećanje i obnova tehničkih kapaciteta komunalnog poduzeća.

Aktivnosti na realizaciji projekta nabavke specijalnog komunalnog vozila „autosmećar“ cca 14 m3 su već otpočele i za očekivati je da će biti okončane u predviđenom roku.

Realizacija projekta u tri faze

Kako je istaknuto, unaprjeđenje tehničkih kapaciteta ovog komunalnog poduzeća sa jednim novim kamionom za odvoz komunalnog otpada jedan je od općih ciljeva. Dosadašnji problem  sa vozilima za odvoz komunalnog otpada  jeste njihova dotrajalost. Prosjek starosti vozila za odvoz komunalnog otpada kojim rasposlaže JKP „Sana“ d.o.o. – u stečaju je 20 godina, što rezultira čestim kvarovima i problemom nedostatka vozila na terenu za prikupljanje otpada. Također nabavkom novog vozila doprinijet će se i unaprjeđenju kvalitete postojećeg sistema odvoza komunalnog otpada.

 S druge strane tu je ekonomska opravdanost nabavke novog vozila koje će biti pod garancijom, manja je mogućnost kvarova i stalna raspoloživost vozilom. Ovom bi se investicijom unaprijedio i sistem prikupljanja krutog otpada na području općine Sanski Most, izgradio pozitivan imidž Općine  u oblasti zaštite okoliša i utjecaja na građane, te osigurala institucionalna podrška  u procesu utjecaja na svijest lokalne zajednice po pitanju prava i obaveza iz oblasti zaštite okoliša.

Nadogradnjom i poboljšanjem tehničkih kapaciteta komunalnog poduzeća, stvorit će se uvjeti za proširenje  područja  sa kojih bi se uredilo organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na gradsku deponiju.

Realizacija projekta nabavke specijalnog komunalnog vozila „autosmećar“ cca 14 m3, je predviđena u tri faze, a krajnji rok je 30. maj 2024. godine.

N.Piralić

Objavio: usn krajina