Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

KANTONALNA VLADA: Gradovima i općinama 500.000 KM

Objavljeno: 01-12-2023 | 09:21

KANTONALNA VLADA: Gradovima i općinama 500.000 KM

Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prihvatila je i proslijedila Skupštini Kantona, mišljenje o Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o radu FBiH kojim se omogućava obavljanje privremenih i povremenih poslova, a izmjenom je propisano je da se za obavljanje privremenih i povremenih poslova može zaključiti ugovor i sa studentom.

U skupštinsku proceduru proslijeđen je i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, obrađivača Ministarstva pravosuđa i uprave.

^lanovi Vlade prihvatili su prijedlog Plana aktivnosti o provođenju strategije za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona za period 2023.-2027. godine.

Iz resora Ministarstva privrede, Vlada USK donijela je Odluku o kriterijima raspodjele namjenskih sredstava za koncesije iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima. Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji i postupak dodjele sredstava utvrđenih u budžetu Ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima. Ovaj program, za koji će biti raspisan javni poziv, ima za cilj pružiti podršku gradovima/općinama Unsko-sanskog kantona za finansiranje/sufinansiranje projekta od značaja za gradove/općine i to: izrada projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture (građevinski projekti, geološka i geomehanička ispitivanja), izgradnja infrastrukture (putevi, mostovi, zaštitini i potporni zidovi), izrada projektne dokumentacije za sanaciju devastiranih prostora i klizišta usljed vremenskih nepogoda, te saniranje posljedica vremenskih nepogoda po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i otklanjanje štetnih posljedica eksploatacije prirodnih resursa, prirodnih nepogoda i katastrofa. Sredstva za implemetaciju ove odluke utvrđena su u iznosu od 500.000 KM.

Donesena je i Odluka o kriterijima raspodjele sredstava iz budžeta Ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima za oblast turizma. Javnim pozivom biće raspoređeno 300. 000 KM za projekte pružanja podrške gradovima/općinama na području Unsko-sanskog kantona u realizaciji infrastrukturnih projekata koji će doprinijeti razvoju turizma.

Vlada Kantona podržala je i prijedlog za dodjelu granta od 60. 000 KM Privrednoj komori USK-a za realizaciju projekta jačanja kapaciteta ljudskih resursa u privredi.

Za podršku u radu Centara za razvoj inkluzivnih praksi, za JU Osnovna škola Harmani II, Bihać dodijeljen je grant u iznosu od 15.000 KM. I ove godine Vlada Unsko-sanskog kantona podržat će rad Akademije nauka i umjetnosti BiH sa grantom u iznosu od 50.000 KM, za programske i projektne naučno-istraživačke, umjetničke i izdavačke aktivnosti Akademije.

Iz budžeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2023.godinu, iz sredstava za grantove neprofitnim organizacijama dodijeljena su sredstva za pomoć u radu javnih kuhinja u iznosu od 50.000 KM te za kantonalna udruženja osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 24.500 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na 66. sjednici, Vlada Kantona odobrila je grant Općini Sanski Most za rekonstrukciju igrališta DTV “Partizan” u iznosu od 50.000 KM.

Skupštini na razmatranje je upućen prijedlog Odluke o iskazivanju javnog interesa za radom i finansiranjem privatne osnovne škole u sastavu JU KŠC “Ivan Pavao II” Bihać.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.