Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

KOORDINACIONI ODBOR ZA PRAĆENJE GENDER AKCIONOG PLANA: Definirati precizne i efikasne mjere zaštite

Objavljeno: 07-12-2023 | 14:04

KOORDINACIONI ODBOR ZA PRAĆENJE GENDER AKCIONOG PLANA: Definirati precizne i efikasne mjere zaštite

Koordinacioni odbor za praćenje Gender akcionog plana USK za period 2022.-2025. godine u okviru plana praćenja stanja i saradnje sa drugim akterima za poboljšanje stanja rodne ravnopravnosti u Unsko-sanskom kantonu, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, održala je u Bihaću tematsku sjednicu sa predstavnicima organizacija civilnog društva u o definiciji prioriteta djelovanja u području ravnopravnosti spolova.

U fokusu razgovora bila su zapažanja rodne nejednakosti u praksi nevladinih organizacija, kao i Izvještaj o reviziji djelovanja “Rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja nad ženama”, koji provodi Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Učesnici ovog sastanka dogovorili su ključne prioritete djelovanja u oblasti ravnopravnosti spolova u  kantonu: zagovaračke aktivnosti sa donosiocima odluka sa područja USK-a za donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji bi bio u skladu sa Istanbulskom konvencijom, kojom bi se prije svega definisale hitne, precizne i efikasne mjere zaštite žrtava nasilja i uspostave standarda za osnivanje, rad i financiranje sigurnih kuća te za usklađivanje Krivičnog zakona FBiH sa Istanbulskom konvencijom,  u smislu definisanja femicida kao posebnog krivičnog djela.

Također, i provedbu aktivnosti GAP-a vezanih uz donošenje Uredbe o procjeni utjecaja propisa, posebice na ravnopravnost spolova, zalaganje za usvajanje Gender akcionih planova u svim jedinicama lokalne samouprave na području Unsko-sanskog kantona, jačanje kapaciteta i koordinacije vladinog sektora s civilnim društvom kako bi u potpunosti preuzeli svoje uloge u poboljšanju stanja u ravnopravnosti spolova.

Preventivan rad sa porodicama je prioritet za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena žrtva nasilja i karika koja nedostaje, što je neophodno, rečeno je, sistemski riješiti.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.