17/06/2024

MINISTAR HRNJIĆ S PREDSTAVNICIMA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Podrške poljoprivrednim proizvođačima i kroz nove kreditne linije

Objavljeno: 05-06-2024 | 13:21

MINISTAR HRNJIĆ S PREDSTAVNICIMA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE: Podrške poljoprivrednim proizvođačima i kroz nove kreditne linije

Federalni ministar po­ljo­privrede, vodo­pri­vrede i šumarstva Kemal Hrnjić posjetio je Razvojnu banku Federacije BiH, te razgovarao s predstavnicima ove banke o implementaciji postojećeg programa kojim se pruža podrška korisnicima kroz grant sredstva Ministarstva, kao i povoljne uslove krediti­ranja s ciljem unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Na sastanku je istaknuto da kreditna linija koju ovo ministarstvo provodi u sara­dnji s Razvojnom bankom FBiH osigurava 12 miliona KM za investicijska ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehra­mbene industrije. Sredstva se realiziraju na principu 35 posto grant sredstava reso­rnog ministarstva, 15 posto kroz vlastito učešće klijenta, te 50 posto kredita kod Razvo­jne banke FBiH, uz povoljne uslove kreditiranja.
Tokom sastanka istaknuto je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te da je već u prvih nekoliko mje­seci od uspostavljanja ovog programa zaprimljen veli­ki broj zahtjeva poljopri­vrednika što jasno ukazuje na visok nivo interesovanja. Ta­ko­đer, tema sastanka bila je uspostavljanje nove kreditne linije za tekuću godinu, koja će dodatno proširiti podršku poljoprivrednicima, uklju­čujući i one koji pripadaju kategoriji malih i srednjih proizvođača.
Ministar Hrnjić osvrnuo se na značaj zajedničke podrške poljoprivrednim proizvo­đa­čima izrazivši zadovoljstvo saradnjom s Razvojnom bankom.
Raduje činjenica da je već u prvih nekoliko mjeseci od uspostavljanja ovog pro­grama primljen značajan broj zahtjeva poljoprivre­dnika za podršku u realizaciji njihovih projekata. Efekti ovih projekata bit će vidljivi relativno brzo, što će značajno doprinijeti razvoju poljopri­vredne proizvodnje, očuvanju radnih mjesta, proširenju ka­pa­citeta, te općem rastu i razvoju poljoprivrede. Mini­sta­rstvo će i u ovoj godini nastaviti snažno podržavati poljo­privredne proizvođače, nu­deći im i ovaj provjereni vid podrške koji se pokazao izu­zetno zadovoljavajućim, bez obzira na veličinu njiho­vog poljoprivrednog preduzeća, kazao je ministar Hrnjić.
V.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Bo­rislav Trlin istakao je zadovoljstvo radom Ministarstva, te sinergijskim djelovanjem s ciljem osiguranja novih linija podrške poljoprivrednim proizvođačima na području Federacije BiH.
Trlin je podržao inicijativu za uspostavljanje nove kreditne linije, naglasivši da je važno pružiti podršku svim poljoprivrednim proizvo­đa­či­ma bez obzira na veliči­nu njihovog gazdinstva. Istakao je da pri tome Razvojna banka FBiH u svom Strate­škom dokumentu poslovanja prepoznaje podršku poljo­pri­vredi kao jedan od prioriteta, a u skladu sa Strate­gijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine, te Planu rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Sastanku su prisustvovali i članovi Uprave Banke, te direktori nadležnih sektora, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Objavio: usn krajina