21/07/2024

MINISTRI KARDAŠEVIĆ I IMŠIROVIĆ U RADNOJ POSJETI BOSANSKOJ KRUPI: Podrška projektu izrade Studije valorizacije za zaštitu rijeke Krušnice

Objavljeno: 29-02-2024 | 09:28

MINISTRI KARDAŠEVIĆ I IMŠIROVIĆ U RADNOJ POSJETI BOSANSKOJ KRUPI: Podrška projektu izrade Studije valorizacije za zaštitu rijeke Krušnice

Armin Kardašević, ministar privrede u Vladi USK i Almir Imširović, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša boravili su u Bosa­nskoj Krupi gdje su se susreli sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem. Sastanak je tematski posvećen aktivnostima zaštite rijeke Krušnice.

Bosanska Krupa poznata je po brojnim prirodnim ljepotama i fenomenima, a jedno od njih je i vrelo rijeke Krušnice. Rijeka koja se u cijelom svom vodotoku nala­zi isključivo na području grada Bosanska Krupa, obi­luje jedinstvenim boga­tstvom flore i faune čemu svjedoči prisustvo riječnog raka, endemskih vrsta riba i autohtone pastrmke, raznih vrsta ljekobilja, trava, te rijetkih paprati. Sa gradonačelnikom Halitovićem smo ra­zgovarali o trenutnom stanju na području vodotoka, specifičnostima i karakteristikama ove rijeke, i aktivnostima koje se već realiziraju te iznalaženju najboljeg modela zaštite rije­ke Kru­šnice od negativnih utjecaja, kazali su ministri Kardašević i Imširović.

Grad Bosanska Krupa trenutno implementira projekt “Izrada Studije valorizacije za zaštitu rijeke Krušnice” koja bi do kraja godine trebala biti završena, a kojom bi se definisali i naredni koraci u zaštiti rijeke Krušnice. Ministri Kardašević i Imširović su podržali napore Grada Bosanska Krupa da sačuva ovo jedinstveno prirodno područje pri čemu će, istaknuto je, imati podršku Vlade USK.

Tekst objavljen u okviru projekta „Eko Krajina“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a.

Objavio: usn krajina