Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

NACRT ZAKONA O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA: Formirana interresorna radna grupa

Objavljeno: 10-10-2023 | 12:26

NACRT ZAKONA O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA: Formirana interresorna radna grupa

Vlada Federacije BiH prihvatila je informacije federalnih ministarstava pravde, rada i socijalne politike, te obrazovanja i nauke koje se odnose na izradu Nacrta zakona o upotrebi znakovnog jezika u Federaciji BiH.

Istovremeno je Federalno ministarstvo pravde, zaključkom Vlade, zaduženo da u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zaključka formira interresornu radnu grupu u kojoj će biti predstavnici federalnih ministarstava pravde, obrazovanja i nauke, finansija, te rada i socijalne politike, kao i predstavnici deset kantona u Federaciji BiH.

Zadatak ove interresorne radne grupe je da u roku 120 dana pripremi Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou Federacije BiH i dostavi ga Vladi FBiH.

Informacije resornih ministarstava s prijedlozima zaključaka razmatrane su na  sjednici u okviru utvrđivanja mišljenja o Prijedlogu zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou Federacije BiH, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić. U skladu sa tim, Vlada je na ovaj prijedlog zakona utvrdila i mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.