13/07/2024

OPERATIVNA GRUPA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I NADZORA MIGRANTSKE SITUACIJE: Konstatovana dobra koordinacija državnih institucija, humanitarnih i međunarodnih organizacija

Objavljeno: 19-01-2024 | 10:30

OPERATIVNA GRUPA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I NADZORA MIGRANTSKE SITUACIJE: Konstatovana dobra koordinacija državnih institucija, humanitarnih i međunarodnih organizacija

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona održala je jučer prvu sjednicu u novom sastavu.

Najviše se govorilo o aktualnoj situaciji na području kantona s aspekta sigurnosne situacije u kampovima u kojima borave migranti kao i sigurnosti građana USK. Konstatovana je dobra koordinacija državnih institucija, humanitarnih i međunarodnih organizacija uključenih u migracijske procese. Iako su trenutni smještajni kapaciteti u dva kampa na na granici kapaciteta, zaključeno je da je opća situacija pod kontrolom.

Operativna grupa će aktivno pratiti migrantska kretanja kako bi u slučaju eventualnih promjena u migrantskim tokovima, u sklopu nadležnosti i resursa, u saradnji sa državnim institucijama i EU agencijama mogli pravovremeno reagovati i izbjeći krizne situacije.

Također su dane jasne upute i naredbe članovima Operativne grupe da svako iz svoje nadležnosti u roku od pet dana izradi i Vladi Unsko-sanskog kantona dostavi pisanu informaciju o stanju migrantske situacije, uključujući podatke o trenutnoj sigurnosnoj, zdravstvenoj i epidemiološkoj situaciji prouzrokovanoj migrantskom krizom, kao i prijedloge mjera za unaprjeđenje i poboljšanje trenutne situacije.

Objavio: usn krajina