Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

PREDSTAVNICI UDRUŽENJA „LINIJA ŽIVOTA“ RAZGOVARALI S PREMIJEROM RUŽNIĆEM: U fokusu projekti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih

Objavljeno: 28-11-2023 | 14:49

PREDSTAVNICI UDRUŽENJA „LINIJA ŽIVOTA“ RAZGOVARALI S PREMIJEROM RUŽNIĆEM: U fokusu projekti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona primio je predstavnike Udruženja „Linija života“. Sandra Mukelić, predsjednica Udruženja i njeni saradnici predstavili su aktivnosti Linije života posvećene psihološkoj podršci i edukaciji.

Ciljevi su im, kažu, aktivno učešće u izradi programa poboljšanja zaštite mentalnog zdravlja i razvoj metoda prevencije, intervencije i servisa za zaštitu mentalnog zdravlja pojedinaca i grupa. S tim u vezi nude saradnju zdravstvenim, prosvjetnim, socijalnim i drugim organizacijama, a posebno se namjeravaju posvetiti projektima zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih, kazali su u razgovoru sa Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.