21/07/2024

PREDSTAVNICI UDRUŽENJA „LINIJA ŽIVOTA“ RAZGOVARALI S PREMIJEROM RUŽNIĆEM: U fokusu projekti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih

Objavljeno: 28-11-2023 | 14:49

PREDSTAVNICI UDRUŽENJA „LINIJA ŽIVOTA“ RAZGOVARALI S PREMIJEROM RUŽNIĆEM: U fokusu projekti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih

Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona primio je predstavnike Udruženja „Linija života“. Sandra Mukelić, predsjednica Udruženja i njeni saradnici predstavili su aktivnosti Linije života posvećene psihološkoj podršci i edukaciji.

Ciljevi su im, kažu, aktivno učešće u izradi programa poboljšanja zaštite mentalnog zdravlja i razvoj metoda prevencije, intervencije i servisa za zaštitu mentalnog zdravlja pojedinaca i grupa. S tim u vezi nude saradnju zdravstvenim, prosvjetnim, socijalnim i drugim organizacijama, a posebno se namjeravaju posvetiti projektima zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih, kazali su u razgovoru sa Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina