17/06/2024

PREMIJER HUŠIĆ SUDJELOVAO U RADU KOLEGIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE: Ojačati pregovaračku poziciju Bosne i Hercegovine

Objavljeno: 24-05-2024 | 09:15

PREMIJER HUŠIĆ SUDJELOVAO U RADU KOLEGIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE: Ojačati pregovaračku poziciju Bosne i Hercegovine

Premijer Unsko-sa­nskog kantona Nijaz Hušić sudjelovao je u Sarajevu u radu 7. sjednice Kolegija za evropske integracije kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
U cilju provedbe faze ekspla­natornog screeninga u BiH, Kolegij za evropske integra­cije je zadužio članove radnih grupa Kolegija za evropske integracije da pregledaju dostavljene materijale za eksplanatorni screening, te da unutar svojih institucija identificiraju sva pita­nja koja je potrebno posta­viti Evro­pskoj komisiji, a u vezi s pravnom stečevinom Evropske unije.

Kolegij za evropske integracije je prioritetnim ocijenio donošenje odluke o uspostavljanju struktura za pristupne pregovore između Bosne i Hercegovine i Evro­pske unije, čime bi se ojačala pregovaračka pozicija Bosne i Hercegovine, uz napomenu da u svakoj fazi budu uklju­čene sve nadležne razine vlasti. Krišto je na 7. sjednici Kolegija istaknula nužnost hitnog uspostavljanja stru­ktura za pristupne prego­vore između Bosne i Herce­govine i Evropske unije, ime­no­vanje glavnog prego­va­rača i pregovaračkog tima.

S ciljem unaprjeđenja mo­dela Programa integri­sanja BiH u EU, Kolegij za evropske integracije je zadu­žio Komisiju za evropske integracije da, nakon konsu­ltacijskog sastanka s Evro­pskom komisijom, pripremi novu metodologiju izrade Pro­grama integrisanja Bosne i He­rcegovine u Evropsku uni­ju u skladu s komentarima Evropske komisije na radni materijal Programa integri­sanja BiH u EU.

Predsjedavajuća Krišto informisala je članove Kole­gija za evropske integracije o održavanju konferencije „Pri­stupni pregovori BiH i Evro­pske unije“, koja će biti odr­ža­na 28. maja 2024. godine, a u cilju upoznavanja svih razina vlasti u Bosni i Herce­go­vini s obavezama koje pre­dstoje Bosni i Hercegovini u procesu pristupnih pre­govora s Evropskom unijom, sao­pćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Objavio: usn krajina