25/06/2024

SANSKI MOST: Prva pomoć svuda i za svakoga

Objavljeno: 23-10-2023 | 11:37

SANSKI MOST: Prva pomoć svuda i za svakoga

U okviru projekta “Prva pomoć svuda i za svakoga”,  predstavnici Crvenog križa Republike Slovenije u saradnji sa Crvenim križom Sanski Most, organizirali su predavanje o pružanju prve pomoći u osnovnim postupcima reanimacije i upotrebe automatskog eksternog defibrilatora. Članovi Crvenog križa Republike Slovenije održali su edukativno predavanje o pružanju prve pomoći unesrećenim licima. U sklopu ovog projekta do sada je ranije organizirano nekoliko edukativnih radionica  o pružanju prve pomoći. Praktičnu i teorijsku obuku prošao je veliki broj volontera Crvenog križa, medicinskog osoblja, učenika srednje medicinske škole Sanski Most, te policijskih službenika.

Zamjenica generalnog sekretara Crvenog križa Slovenije, Nuška Jerman, ističe  da je cilј projekta  da što više lјudi zna uoptreblјavati  AED uređaj. Projekat nosi naziv „Prva pomoć-svuda i za svakoga“, i krajnji cilj je da se što veći broj stanovnika obuči i osposobi da, u kritičnim slučajevima i na vrijeme, osobama kojima je ugrožen život, pruže prvu pomoć.

Zahvalјujući Crvenom križu Slovenije, u  Sanskom Mostu  instalirani su i  školski defribrilatori koji će služiti za dalјe aktivnosti i obuku. Kroz realizaciju ovog projekta, nastoji se na području općine oformiti mreža instruktora za pružanje prve pomoći, koji će dalje raditi na osposobljavanju i edukaciji lokalnog stanovništva, kako bi što veći broj građana ovladao tehnikom i stekao neophodno znanje iz pružanja prve pomoći.

Objavio: usn krajina