19/07/2024

SINDIKATI OBRAZOVANJA I POLICIJE RAZGOVARALI S PREDSTAVNICIMA VLADE USK: Usaglašeni stavovi o detaljima novih ugovora

Objavljeno: 08-03-2024 | 08:35

SINDIKATI OBRAZOVANJA I POLICIJE RAZGOVARALI S PREDSTAVNICIMA VLADE USK: Usaglašeni stavovi o detaljima novih ugovora

Sastankom sa predstavnicima Sindikata osnovnog obrazovanja u Vladi Unsko-sanskog kantona nastavljeni su razgovori o finaliziranju novih kolektivnih ugovora koji bi trebali biti potpisani nakon usvajanja kantonalnog budžeta.

Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osma­nkić sa Albijanom Trnavci, sekretarom Ministarstva u razgovoru sa predstavnicima Sindikata osnovnog obrazovanja usaglasili su stavove o detaljima novog ugovora koji podrazumijeva povećanje plata i poboljšanje standarda zaposlenih u obrazovanju, u odnosu na prethodni kolekti­vni ugovor te su potvrdili da će ostvarena, profesionalna saradnja sindikata i Vlade biti kontinuirana.

Usaglašeni su, također stavovi predstavnika Sindi­kata policije i Vlade USK-a o sadržaju novog kolektivnog ugovora za zaposlene u Mi­ni­starstvu unutrašnjih poslo­va Unsko – sanskog kantona, a potpisivanje ugovora će biti zakazano nakon usvajanja budžeta Kantona.

To podra­zu­mijeva povećanje primanja i druga poboljšanja u odnosu na prethodni kolektivni ugo­vor za policijske službenike, a Vlada Kantona će strateški raditi i na jačanju i opremanju policije, potvrđen je stav kantonalne vlasti.

Dogovor obuhvata i po­boljšanje statusa državnih slu­žbenika i namještenika zapo­slenih u ovom Minista­rstvu.

Također, usaglašeni su stavovi o tekstu Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutrašnjim poslovima USK, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Objavio: usn krajina