19/07/2024

SJEDNICA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Na dnevnom redu ratifikacija sporazuma sa Srbijom

Objavljeno: 28-12-2023 | 10:17

SJEDNICA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Na dnevnom redu ratifikacija sporazuma sa Srbijom

Među predloženim tačkama dnevnog reda su izbor tri člana u Upravni odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 12. u aktuelnom mandatu, danas će biti održana u Sarajevu.

U predloženom dnevnom redu su izvještaji revizorskih i drugih institucija, kao i davanje saglasnosti Doma za ratifikaciju više ugovora Bosne i Hercegovine s međunarodnim bankama radi realizacije različitih projekata vezanih za izgradnju putne infrastrukture u BiH, zdravstvene, energetske projekte, kao i za registraciju nekretnina i unapređenje kvaliteta zraka.

Među predloženim tačkama dnevnog reda su izbor tri člana u Upravni odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, kao i zaključak o osnivanju privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisnog odbora za praćenje uslova boravka i poštivanja ljudskih prava osoba koje izdržavaju zatvorske kazne ili druge mjere izrečene sudski u krivičnim postupcima.

Predloženo je i davanje saglasnosti Doma naroda za ratifikaciju sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom o finansiranju aktivnosti iz programa prekogranične saradnje do 2027. godine. Ove sporazume bi ratificirale Evropska komisija uime Evropske unije te uime BiH Direkcija za evropske integracije a uime vlada Srbije odnosno Crne Gore Kancelarija te Ministarstvo za evropske integracije.

GREVIO odbor podnosilac je izvještaja za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope od 21. septembra 2023., pa je i ovaj izvještaj jedna od brojnih najavljenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda.

Objavio: usn krajina