Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

SJEDNICA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Na dnevnom redu ratifikacija sporazuma sa Srbijom

Objavljeno: 28-12-2023 | 10:17

SJEDNICA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Na dnevnom redu ratifikacija sporazuma sa Srbijom

Među predloženim tačkama dnevnog reda su izbor tri člana u Upravni odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 12. u aktuelnom mandatu, danas će biti održana u Sarajevu.

U predloženom dnevnom redu su izvještaji revizorskih i drugih institucija, kao i davanje saglasnosti Doma za ratifikaciju više ugovora Bosne i Hercegovine s međunarodnim bankama radi realizacije različitih projekata vezanih za izgradnju putne infrastrukture u BiH, zdravstvene, energetske projekte, kao i za registraciju nekretnina i unapređenje kvaliteta zraka.

Među predloženim tačkama dnevnog reda su izbor tri člana u Upravni odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, kao i zaključak o osnivanju privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisnog odbora za praćenje uslova boravka i poštivanja ljudskih prava osoba koje izdržavaju zatvorske kazne ili druge mjere izrečene sudski u krivičnim postupcima.

Predloženo je i davanje saglasnosti Doma naroda za ratifikaciju sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom o finansiranju aktivnosti iz programa prekogranične saradnje do 2027. godine. Ove sporazume bi ratificirale Evropska komisija uime Evropske unije te uime BiH Direkcija za evropske integracije a uime vlada Srbije odnosno Crne Gore Kancelarija te Ministarstvo za evropske integracije.

GREVIO odbor podnosilac je izvještaja za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Preporuke Odbora potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope od 21. septembra 2023., pa je i ovaj izvještaj jedna od brojnih najavljenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.