Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

SKUPŠTINA KANTONA: Usvojene izmjene i dopune Zakona o šumama

Objavljeno: 12-10-2023 | 10:31

SKUPŠTINA KANTONA: Usvojene izmjene i dopune Zakona o šumama

Skupština Unsko-sanskog kantona na redovnoj sjednici koja je održana u ponedjeljak, 9. oktobra, usvojila je izmjene i dopune Zakona o šumama, te Zakona o prostornom uređenju i građenju. Radi se o izmjenama i dopunama nekoliko članova, odnosno, kako je rekao predlagač Nijaz Kadirić, zastupnik NES-a u Skupštini Unsko-sanskog kantona, zakonskim rješenjima koja bi trebala poboljšati privredni ambijent i omogućiti ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije.

– Riječ je o šumskom zemljištu – osme klase, znači neobraslom šumom. Međutim, nemamo zakonska rješenja kako i na koji način dati nekome pod zakup da investira u takve projekte, a imamo više zainteresiranih investitora. Ovim izmjenama mi bi omogućili zakup takvog zemljišta, naravno uz saglasnost pravobranilaštva i korisnika Unsko-sanskih šuma, jer to isključivo mora biti zemljište na kojem ne treba krčenje, gdje ne postoji šuma za sječu, kazao je zastupnik Kadirić.

Uvrštavanje ove dvije tačke na dnevni red  i to po skraćenom hitnom postupku, uslovilo je podijeljena mišljenja i višesatnu raspravu.

– Tu se govori o korištenju šuma, mogućnosti davanju u zakup, pravu služnosti, koje su u najmanju ruku nejasne. Nejasno je i to je li ovo korupcija, je li ovo pogodovanje određenom investitoru. Ostaje nejasno i je li ovo dozvoljeno uopće, nalazi li se pod zabranom Visokog predstavnika, jer znamo da je zabranjeno raspolagati šumskim zemljištem. Jednostavno, mislim da je to trebalo ići u normalnu proceduru, odnosno ići sa nacrtom, pa čuti mišljenja civilnog društva, nevladinih organizacija, medija i građana, rekao je Šuhret Fazlić, zastupnik PoMAK-a.

Zastupnici SDA uložili su i dva amandmana koja su prihvaćena, a pojasnili su kako se odnose na transparentnost kod uzimanja zemljišta u zakup i jednostavnijeg dobivanja električnih priključaka.

– Kompletna procedura treba biti transparentnija, odnosno da se zemljište daje u zakup putem javnog poziva. Na taj način bi se zainteresiranima šumsko zemljište ponudilo pod istim uslovima, kazala je Ines Delić, dopredsjedavajuća Skupštine USK-a.

Premijer Ružnić naglasio je kako su izmjene prije svega otvaranje vrata investitorima kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, ali bez prometovanja državnom imovinom, što je po njegovim riječima najbitnije.

U nastavku skupštinskog zasjedanja usvojene su i ostale tačke dnevnog reda, prije svega izvještaji i programi rada gradskih apoteka u USK-a, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Pedagoški zavod USK.  

N.Dž.N.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.