14/07/2024

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U VEZI PROBLEMATIKE  ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA: Na odgovoran, stručan i institucionalan način štititi interese države

Objavljeno: 01-02-2024 | 09:51

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA U VEZI PROBLEMATIKE  ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA: Na odgovoran, stručan i institucionalan način štititi interese države
Daljnje aktivnosti će se odnositi na izradu Programa detaljnih istraživanja na osnovu Projektnog zadatka na području od oko 280 kvadratnih kilometara koje obuhvata pogranično područje Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom

Almir Imširović, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona sa saradnicom Mersijom Talić, prisustvovao je

predstavljanju Izvještaja o sprovedenim aktivnostima koji se odnose na problematiku odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Predstavljanje izvještaja je organizovalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Sarajevu, a radi se o izvještaju u toku finalizacije prve faze istraživanja.

Predstavnici Federalnog hidrometereološkog zavoda upoznali su prisutne sa Studijom utjecaja na okoliš – Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora – nulto stanje (hidrologija, meteorologija, seizmologija), dok su predstavnici Federalnog zavoda za geologiju iznijeli podatke o hidrogeološkim karakteristikama šireg područja Trgovske gore s osvrtom na problematiku zbrinjavanja radioaktivnog otpada na preferentnoj lokaciji Čerkezovac u Dvoru (Republika Hrvatska) kao i rezultate rekognisciranja terena.

Ilustracija

FOTO: Ilustracija

– Trgovska gora je goruće pitanje oko kojeg se slažemo u Bosni i Hercegovini, te je važno da jednoglasno i institucionalno zaštitimo interes građana Bosne i Hercegovine, prvenstveno zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Graditi odlagalište radioaktivnog otpada uz granicu, a bez saglasnosti susjedne države, nije nešto što odgovorne države rade, te je Federalno ministarstvo okoliša i turizma svoje kapacitete stavilo na raspolaganje timu Bosne i Hercegovine, a i ovaj izvještaj treba pomoći da na odgovoran, naučan i institucionalan način zaštitimo naše interese, izjavila je Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma.

Daljnje aktivnosti će se odnositi na izradu Programa detaljnih istraživanja na osnovu Projektnog zadatka na području od oko 280 kvadratnih kilometara koje obuhvata pogranično područje Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom.

Predstojeće hitne aktivnosti su utvrđivanje „nultog stanja“ kvaliteta voda i radioaktivnosti u predloženom istražnom području, te izrada Programa hidrogeoloških istraživanja, prema kojem će se izvoditi terenski radovi koji su osmatranja izvora, bunara, pijezometara i površinskih vodotokova, geofizička istraživanja, bušenja, trasiranja, uzorkovanja i drugo.

Među osnovnim razlozima za istraživanje je opće sagledavanje bilansa voda u sadašnjem vremenu, dok su ciljevi istraživanja izdvajanje vodonosnih sredina koje mogu biti ugrožene izgradnjom i uspostavom odlagališta na lokaciji Čerkezovac, identifikacija izvorišta i bunara koji mogu biti ugroženi kao i identifikacija ili procjena zona infiltracije voda duž toka rijeke Une u kojima se dešavaju poniranja ili gdje se odvija prihranjivanje podzemnih voda iz rijeke Une. Rezultati provedenih istraživanja će služiti kao osnov za uspostavu budućeg monitoringa površinskih i podzemnih voda na tom području.

 Tekst objavljen u okviru Projekta „Eko Krajina“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a.

Objavio: usn krajina