21/05/2024

U OKVIRU PROJEKTA „BIHAĆ – GRAD DJECE“: Novčana podrška vrtićima i udruženjima

Objavljeno: 10-05-2024 | 11:54

U OKVIRU PROJEKTA „BIHAĆ – GRAD DJECE“: Novčana podrška vrtićima i udruženjima

U Bihaću su potpisani ugovori o dodjeli sre­dstava u okviru Pro­je­kta “Bihać-grad djece”.
Finansijska sredstva su namijenjena za podršku radu bihaćkih dječijih vrtića i udruženja za rad s djecom.
Kada govorimo o Pro­jektu “Bihać-grad djece”, to je širi pojam koji obuhvata ne samo podršku udruženji­ma koja se bave radom s dje­com i vrtićima na području Bihaća, nego i obnovi infra­strukture dječijih igrališta, te raznim programima koji imaju za cilj pomoć, ne samo u projektima koji se odnose na rad sa našim najmlađim sugrađanima, nego isto tako i podršku roditeljima koji imaju malu djecu.
Ove godine se na Javni poziv za Projekat „Bihać-grad djece“ prijavilo pet bihaćkih privatnih vrtića. Za podršku njihovom radu u Budžetu za 2024. godinu predviđen je iznos od 20.000 KM. Stoga će svaki vrtić dobiti po 4.000 maraka. Iznos od 20.000 KM predviđen je i za udruženja za rad s djecom. Ove godine, prijavila su se četiri takva udru­ženja, pa će svako od njih dobiti po 5. 000 maraka, rekao je Elvedin Sedić.
Već treću godinu zaredom, svojim projektom aplicira i privatni Dječiji vrtić Pinokio.
Ove godine smo u okviru Projekta „Bihać-grad djece“ aplicirali za sredstva kako bismo poboljšali kvalitet ishrane. S obzirom na eko­nomsku situaciju u kojoj se nalazi država, pa tako i mi u privatnim vrtićima, i inflaciju koja nas prati, ova podrška Grada Bihaća puno nam znači. Cijene divljaju, a mi smo uvijek na istom i zato je svaka pomoć dobrodošla, kako od Grada, tako i od Ka­ntona, riječi su Sanje Mumi­nović, direktorice vrtića Pinokio i koordinatorice privatnih predškolskih usta­nova u Bihaću
Ugovor je potpisala i Mirsada Hodžić, predsjednica Udruženja „Radosti dru­ženja“, koje će dobiti iznos od 5.000 KM.
Već treću godinu smo dio Projekta „Bihać-grad za dje­cu“. U Udruženju imamo se­da­mnaestero djece sa autizmom. S njima treba puno raditi, a za to je neophodno i stručno osoblje. Ova sredstva će nam tako dobro doći za radionice.“ Radosti druženja“ je udruženje koje trenutno okuplja 35-ero djece svakodnevno, pa imamo i odgajatelje. Nemamo dovoljno sredstava čak da platimo ni one koji svakodnevno rade sa našom djecom, ali mi se bo­ri­mo i na neki način uspije­vamo, kazala je Mirsada Ho­džić, predsjednica Udruže­nja „Radosti druženja“ Unsko-sanskog kantona.

Objavio: usn krajina