18/06/2024

UZ PODRŠKU EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bihać i Bosanska Krupa (LPZ BI-BK) unaprjeđuje tržište rada i podržava zapošljavanje u USK

Objavljeno: 17-05-2024 | 09:14

UZ PODRŠKU EVROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bihać i Bosanska Krupa (LPZ BI-BK) unaprjeđuje tržište rada i podržava zapošljavanje u USK

Od aprila 2022. godine u Unsko-sanskom kantonu je implementiran projekt „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u USK“ . Projekt je dio programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II“, koji finansira Evropska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada u BiH. Radi se o nastavku projekta u okviru kojeg je uspostavljeno lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) u Bosanskoj Krupi, koje je u međuvremenu prošireno i trenutno ga čine Grad Bosanska Krupa, Grad Bihać, Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ (SzZ), Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te više poduzeća sa područja Unsko-sanskog kantona.

Cilj projekta je uspostava sistema za aktivaciju, obuku, zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba u Bosanskoj Krupi i Bihaću, te poboljšanje konkurentnosti nezaposlenih kojima je pružena prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje. Glavni korisnici projekta su nezaposlene osobe koje su evidentirane kod Službe za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu, ali i kompanije poslodavci.

Partnerstvo, integracija, analitičko-planski pristup
Projekt je promijenio pristup ključnih aktera (javnog, privatnog i nevladinog sektora) u procesu upravljanja tržištem rada i stvorio sistem u kojem je upravljanje tržištem rada, kao i donošenje politika i mjera, temeljeno na partnerstvu, integraciji, analitičko-planskom pristupu, s jasno definiranim ciljevima i ulogama.
LPZ BI-BK je unaprijedilo kapacitete za pružanje obuke kroz nabavku opreme, te kroz obuke aktera na tržištu. Kreirana su i usvojena dva rodno osjetljiva lokalna akciona plana zapošljavanja u Bihaću i Bosanskoj Krupi, kao i sistem prikupljanja podataka o potrebama kompanija za radnom snagom i sistem odgovora kroz kreiranje odgovarajućih programa obuke shodno potrebama tržišta rada. Provedena je analiza tržišta rada koja je identificirala deficitarna zanimanja gdje su na temelju analize dizajnirana i certificirana dva nova program obuke (za zanimanje bravar i kuhar) od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, uz već ranije razvijene programe.
Aktivnosti su uključivale implementaciju digitalne kampanje koja je privukla nezaposlene osobe da se pridruže obukama za zapošljavanje i samozapošljavanje.
Kampanja je dosegnula više od 120.000 osoba, a do kraja projekta, u martu 2024.godine, zaprimljeno je 116 prijava za obuku za zanimanja CNC operater, zavarivač, bravar i kuhar. Nakon selekcije prijava odabrano je 90 osoba za obuku. Na koncu 55 osoba je završilo obuku (35 žena), dok se ukupno 55 osoba zaposlilo, od čega se pet osoba samozaposlilo, odnosno otvorilo svoje vlastite kompanije uz savjetodavnu i financijsku podršku projekta. Od 55 zaposlenih, 24 osobe su mladi ljudi.

Pored unaprjeđenja vještina 50 nezaposlenih i njihovog zapošljavanja, također je osigurana financijska i tehnička podrška za osobe koje su željele započeti vlastiti biznis u gradovima Bihać i Bosanska Krupa. Tako su kreirana i objavljena dva javna poziva za podršku pokretanju novih biznisa. Provedena digitalna kampanja u Bihaću i Bosanskoj Krupi je privukla nezaposlene da se samozaposle, i na koncu je dodijeljeno pet grantova za pet novih kompanija u vrijednosti preko 49.000 KM. Osim granta osigurana je obuka i podrška u planiranju i upravljanju poslovanjem. Dva nova biznisa su otvorena u Bosanskoj Krupi, a od tri registrirana u Bihaću, dva vode žene. Novoosnovane kompanije se bave prijevozom, uslužnom djelatnošću, te dizajnom interijera i video materijala i digitalnom promocijom.

Proaktivan prstup i zajednička promocija
Kompanija „Krupa Kabine“ iz Bosanske Krupe je dio LPZ BI-BK od samog početka i doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti i nedostatka radne snage. Aida Fojnica, rukovoditeljica odjela ljudskih resursa i financija u kompaniji kazala je da je veliko zadovoljstvo biti dio projekta koji sinergijski i konkretno utječe na problem nedostatka radne snage s kojim se susreću, kao i sve druge kompanije iz ovog sektora i šire.
Suradnja sa drugim kompanijama, PLOD Centrom, Mješovitom školom, Službom za zapošljavanje i gradovima kroz ovaj projekt je omogućila da u vrlo kratkom roku imamo nove radnike, a koji su prethodno dugo bili na birou za zapošljavanje na evidenciji nezaposlenih osoba, gdje su se uz besplatnu obuku kroz projekt prekvalificirali i došli raditi kod nas. Bez proaktivnog pristupa svih aktera, pa tako i kompanija, prema tržištu rada i bez zajedničke promocije teško je ostvariti ovakve rezultate, kazala je Fojnica.

Novozaposleni i obučeni kroz projekt poručuju svima koji traže nove prilike da iskoriste mogućnosti besplatnih obuka kada ih uoče i da tako dođu do novog posla bez obzira na prethodno iskustvo.
Sinergijski rad i suradnja cijele zajednice naročito javnog, privatnog i nevladinog sektora su ključni kako bi se unaprijedilo tržište rada i osigurale prilike za novo zapošljavanje. Kroz projekt su također za buduću podršku kreirani i programi podrške obuci radne snage / pokretanju novih kompanija za Grad Bihać i Bosansku Krupu, koji će se implementirati na temelju naučenih lekcija kroz ovaj projekt s ciljem povećanja vještina nezaposlenih radi osiguranja zapošljavanja/samozapošljavanja.

Tekst i fotografije objavljene u okviru projekta „Za prosperitetniji USK-a“ koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva privrede USK-a.

Objavio: usn krajina