VESKO DRLJAČA POTVRDIO: Od 1. aprila će biti značajno uvećana prava za populaciju osoba sa neratnim invaliditetom

Objavljeno: 09-03-2023 | 13:06

VESKO DRLJAČA POTVRDIO: Od 1. aprila će biti značajno uvećana prava za populaciju osoba sa neratnim invaliditetom
To znači da će se prva isplata invalidnina izvršiti po novom obračunu sredinom maja.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio je Feni da će u Federaciji BiH od 1. aprila biti značajno uvećana prava (invalidnina, tuđa njega i pomoć i ortopedski dodatak) za populaciju osoba sa neratnim invaliditetom.

To će biti omogućeno početkom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata i zaštite obitelji s djecom FBiH, koji će stupiti na snagu 16. marta, osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.

Ukaz o proglašenju tog zakona potpisao je 28. februara bivši predsjednik Federacije Marinko Čavara.

Na taj način stekli su se uslovi za objavu Zakona 8. marta u Službenim novinama FBiH, a njegova primjena počet će od 1. aprila.

To će, kako kaže ministar Drljača, značiti da će se prva isplata invalidnina izvršiti po novom obračunu sredinom maja.

“Naime, osnovica za obračun visine ovih prava iznosit će 80 posto najniže cijene rada, što trenutno iznosi 476,80 KM. To je povećanje osnovice od oko 70 posto u odnosu na dosadašnju fiksnu osnovicu od 274,40 KM. Nova osnovica će se primjenjivati na sva tri prava u skladu sa zakonom”, istakao je Drljača.

Dodao je da će za isplatu prava po novome obračunu na godišnjem nivou biti potrebno dodatnih 122.000.000 KM. S obzirom na to da je budžet za ovu godinu već usvojen u visini od 160.000.000 KM za ove namjene, do kraja godine biće potrebno osigurati dodatna 72.000.000 KM.

“Nedostajući novac trebao bi se osigurati rebalansom federalnog budžeta za tekuću godinu”, poručio je Drljača.

Također, i iz Federalnog ministarstva finansija kažu da nedostajući iznos može biti osiguran izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2023. godinu “kada Vlada Federacije BiH da instrukciju Ministarstvu finansija FBiH da započne sa procedurom pripreme izmjena i dopuna budžeta”.

Podsjećamo, navedeni Zakon odnosno povećanje invalidnina odobreno je u Predstavničkom domu i Domu naroda Federalnog parlamenta na prijedlog Irfana Čengića i Jasminka Kapića.

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2023.

web-razvoj i dizajn: Osman D.