Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

VLADA USK: Neprofitnim organizacijama 150.000 maraka

Objavljeno: 27-10-2023 | 10:11

VLADA USK: Neprofitnim organizacijama 150.000 maraka

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 26. Oktobra 2023. u Bihaću, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, donijela je Zaključak kojim se prihvata Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022 – 2027), usvojena Odlukom Vlade Federacije BiH, i primjenjuje se u strukturama državne službe Unsko-sanskog kantona.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlade USK sudjelovalo je u procesu izrade dokumenta Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Strategije za razvoj ljudskih resursa Strukturama državne službe Federacije BiH (2022-2027) i Akcionog plana ove Strategije.

Članovi Vlade USK na 58. sjednici donijeli su Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu putem Ministarstva privrede sa pozicije grantovi neprofitnim organizacijama.

Sredsta su namijenjena za finansiranje tekućih grantova za neprofitne organizacije i biće raspoređena na osnovu javnog poziva. Usvojenom Odlukom utvrđeni su kriteriji i postupak dodjele sredstava neprofitnim organizacijama – udruženjima i komorama. Cilj je ovog programa pružiti podršku udruženjima i komorama čije je sjedište na području Unsko- sanskog kantona i čiji programski ciljevi i djelatnosti su usmjerene na područja iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva privrede a sredstva su utvrđena budžetom Ministarstva privrede za 2023. godinu u iznosu od 150.000,00 KM.

Iz resora Ministarstva privrede donesena je i Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u budžetu Unsko-sanskog kantona za 2023. za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. I ova sredstva bit će dodijeljena postupkom javnog poziva, po utvrđenim kriterijima, a namijenjena su za podršku udruženjima čije je sjedište na području Unsko-sanskog kantona a koja su usmjerena na oblast turizma.

Sredstva za ovaj program Ministarstva privrede utvrđena su u iznosu od 100.000,00 KM .

Za podršku radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, iz budžeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, dodijeljen je iznos od 15.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite podržano je sufinasiranje projekata općina Bosanski Petrovac i Velika Kladuša. Iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća odobreno je sufinansiranje projekata čišćenja potoka Japage u Bosanskom Petrovcu s ciljem sprječavanja plavljenja magistralnog puta M14.2 i dijela magistralnog puta puta M5. kod Medenog polja te na području Velike Kladuše čišćenje i uređenje reguliranog korita – rijeke Kladušnice da se poveća propusna moć i spriječi plavljenje korisnih poljoprivrednih površina stambenih i drugih objekata.

Zvanična Facebook stranica Vlade Unsko – sanskog kantona

Objavio: usn krajina

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.