21/05/2024

DOM ZDRAVLJA NA ČEKANJU: Prvo riješiti svu potrebnu dokumentaciju

Objavljeno: 31-03-2023 | 08:52

DOM ZDRAVLJA NA ČEKANJU: Prvo riješiti svu potrebnu dokumentaciju
– Ostaje pitanje imovinsko-pravnih odnosa na koja Gradska uprava ne može utjecati, niti ih možemo rješavati –  To je pitanje ko je titular prava vlasništva ili suvlasništva na predmetnoj parceli, a to su Dom zdravlja i zdravstvena ustanova Gradska apoteka, odnosno njen  pravni sljednik i oni to moraju međusobno riješiti- Konstatirali smo da kada riješe imovinsko-pravne odnose, donesu potredbnu dokumentaciju, Gradska uprava će izdati dozvolu za građenje, kazao je gradonačelnik Elvedin Sedić

U Gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali ministar zdravstva, rada i socijalne politike USK Muris Halkić, ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK Senad Dizdarić, direktor Doma zdravlja Bihać Ademir Jusufagić i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić zajedno sa pomoćnikom Damirom Smajićem, šefom Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Bihaća.

Tema je bila izgradnja zgrade Doma zdravlja Bihać, odnosno neophodna dokumentacija koju je Dom zdravlja kao investitor dužan pribaviti u postupku izdavanja građevinske dozvole za objekat čiju izgradnju građani Bihaća iščekuju još od potresa 2020. godine.

Imovinsko-pravne odnose riješiti međusobno

O tome dokle se stiglo sa izgradnjom nove zgrade Doma zdravlja, gradonačelnik Sedić je rekao da su dinamiku rada uslovile i procedure Zakona o javnim nabavkama koje se moraju ispoštovati.

– Razumijem da su te procedure jako zahtjevne i da se moraju ispoštovati, da zahtijevaju vrijeme i da su to procesi koji traju. S druge strane, mislim da  je  Gradska uprava ispoštovala sve što je stavljeno pred nas kao zadatak i da smo u brzom roku završavali stvari. Zahtjev za urbanističku suglasnost je podnesen početkom godine, u  šestom mjesecu prošle godine dostavili su dokaz da su riješili pitanje pristupnog puta, što su morali riješiti sa Direkcijom cesta F BiH, a mi smo im već do kraja šestog mjeseca izdali urbanističku suglasnost. U međuvremnu, oni su rješavali pitanje glavnog projekta i još nekih procedura, početkom decembra podnijeli su zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, nakon čega smo ih pozvali da dopune dokumentaciju sa glavnim projektom i revizijom projekta, kao i dokaz o pravu građenja, odnosno da imaju riješene imovinsko-pravne odnose. Od direktora Doma zdravlja smo čuli da će projektna dokumentacija biti uskoro završena, ostaje pitanje imovinsko-pravnih odnosa na koja Gradska uprava ne može utjecati, niti ih možemo rješavati. To je pitanje ko je titular prava vlasništva ili suvlasništva na predmetnoj parceli, a to su Dom zdravlja i zdravstvena ustanova Gradska apoteka, odnosno njen  pravni sljednik i oni to moraju međusobno riješiti. Konstatirali smo da kada riješe imovinsko-pravne odnose, donesu potredbnu dokumentaciju, Gradska uprava će izdati dozvolu za građenje, kazao je gradonačelnik Elvedin Sedić.

Dodao je i da su se neke stvari mogle brže i paralelno rješavati, pa bi i proces dobivanja dozvola bio brži, a kao primjer naveo je upravo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

  • Mislim da su se i Dom zdravlja i resorno ministarstvo olako vodili time ko je titular objekta, bez da su ranije u zemljišnim knjigama se uvjerili da imaju zabilježbe postupka koji se vodi sa zdravstvenom ustanovom Gradska apoteka, odnosno pravnim sljednikom te ustanove i olako su prešli preko toga. Ne znam zašto je to tako, ali smo na ovom sastanku konstatirali i zajednički došli do zaključka da je to tako i da zaista postoji problem imovinsko-pravne prirode, da on mora biti prvobitno riješen, jer je to zakonski uslov kako bi bila izdata građevinska dozvola, ističe Sedić.

Rok za izdavanje dozvole do deset dana

Dodao je da  kada bi već sada bila dostavljena sva potrebna dokumentacija, izdavanje građevinske dozvole trajalo bi do deset dana. 

– Nakon toga bi uslijedila procedura javnih nabavki za radove, a nakon toga bi dok se riješe žalbe, ušlo se već u drugi krug građevinske sezone, a da li će tada početi radovi, mogu samao špekulirati, kazao je Sedić.

On je još jednom pozvao sve aktere koji su uključeni u ovaj proces da stvari riješe korak po korak, i da svako uradi ono što je do njega, uključujući i Gradsku upravu, koja je pokazala da je jako zainteresirana za ovaj projekat, budući da je do sada uradila sve što je s njihove strane bilo potrebno, te da je i druga strana u obavezi uraditi sve što se od njih traži, kako bi ovaj projekat konačno bio realiziran.

N.Dž.N.

Objavio: usn krajina