Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

NACIONALNI PARK “UNA” KAO POLITIKA SVIH POLITIKA I STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA: MULIĆ: Očekujemo da će ova godina biti najbolja do sada za nas, za Bihać i Kanton

Objavljeno:18/02/2022. 10:06

Od samog osnivanja 2011. godine do danas, Nacionalni park “Una” je prošao trnovit put mukotrpnog rada i odricanja svih njegovih uposlenika, a posebno menadžmenta, da bi postao ključni faktor razvoja turizma na ovim prostorima i Unsko-sanskog kantona uopće. Od prvog dana na čelo danas najvećeg krajiškog brenda, imenovan je Amarildo Mulić koji je i najzaslužniji za njegovu promociju i dobar glas u zemlji i regionu. Mulić ističe kako su počeci bili izuzetno teški, ali je snaga volje, htijenja i želje da se Bihać i Unsko-sanski kanton izdignu iznad prosjeka, a veliki prirodni resursi stave u funkciju turizma, bili ključni faktor njegovog i uspjeha ekipe ljudi koji su s njim danonoćno radili na brendiranju, ne samo Nacionalnog parka Una, već i turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona.

– Kada smo u maju 2011. godine krenuli u operativnu uspostavu NP “Una” i tada, kao i sada jedinog u Federaciji BiH, cijeli taj period, dakle punih 11 godina, stasavali smo svi skupa. Prije svega kao javno preduzeće i pojedinci koji su involvirani u prostor i područje Nacionalnog parka “Una” na bilo koji način, ali isto tako i kao cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor koji je vezan za razvoj Unsko-sanskog kantona i ima interesa od tog razvoja, odnosno poboljšanja i povećanja turističkih kretanja u nekom području. Dakle mi u ovom području, što je veoma bitno istaknuti, ne gledamo Nacionalni park “Una” kroz prizmu zaštićenog područja čija površina iznosi 19.800 hektara, već kao jedan razvojni proces koji već daje velike benefite cjelokupnom turističko-ugostiteljskom sektoru ali i ekonomiji Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća. Na temelju rezultata koje smo ostvarivali u svim segmentima rada možemo kazati da smo postali prepoznatljiva destinacija u regionu, Evropi ali i na nekim svjetskim tržištima. Kroz ekonomsku valorizaciju i indikatore zainteresiranosti turističkim tržištem, kao i indikatore prepoznatljivosti destinacije i njene kvalitete koja budi interes turista i posjetitelja za tu destinaciju, dolazimo do toga da Nacionalni park “Una” sve više postaje područje interesantno, kako za individulane posjetitelje, tako i za organizatore putovanja, dakle tur operatere, sa područja globalnog turističkog tržišta, ističe direktor Mulić.

Dobri rezultati uprkos pandemiji
Dodaje da je, iako su 2020. i 2021. godina, godine u kojima je došlo do pojave pandemije Nacionalni park “Una” ostao zanimljiv i privlačan na turističkom tržištu čemu u prilog govori činjenica da je u 2021. ostvareno 100 postotno povećanje turističkih posjeta.
– U 2020. godini je ostvareno 51.200 posjeta, a 2021. godine smo završili sa 102.000 posjetilaca, u odnosu na 2019. godinu koja je i najbolja godina za cijelokupan turistički sektor BiH i regiona. U odnosu na tu godinu, prošle godine smo imali smanjenje posjeta za nekih 15 posto, što je izuzetan rezultat i možemo slobodno kazati da se nalazimo u procesu oporavka kada je turistički sektor u pitanju, ne samo u Federaciji BiH, već i u cijeloj državi. Nadamo se da će se prognoze epidemiologa ostvariti i da ćemo u narednom periodu imati normalizaciju stanja. Zbog toga očekujemo da u ovoj godini ostvarimo povećanje posjeta, na što ukazuju indikatori iz januara i februara što su tzv. mrtvi mjeseci. U tim mjesecima imali smo povećanje broja zainteresiranosti posjeta za 50 posto u odnosu na iste mjesece u 2020. godini. Nacionalni park “Una” kao destinacija prepoznat je kao magnet za privlačnost turista iz regiona i šire, zbog čega očekujemo da će ova godina biti najbolja godina za nas i najbolja do sada za cjelokupno područje Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Ako smijem procijeniti sveukupne elemente koji utječu na broj posjeta i na osnovu analiza koje smo dobili kroz komunikaciju sa našim partnerima, možemo kazati da očekujemo da se brojka od 120.000 posjeta iz 2019. godine premaši. To kažemo i na osnovu investicija koje su tokom proteklog perioda urađene kada je u pitanju Nacionalni park “Una”, kaže direktor Mulić.

Kada već govorimo o investicijama, treba spomenuti da je okončan projekat modernizacije uz regulaciju oborinskih voda na putu Orašac-Štrbački buk u dužini od 5.200 metara, te da se nastavilo sa otkupom zemlje u skladu sa mogućnostima Nacionalnog parka “Una”.
– Sredstva za realizaciju asfaltiranja i uređenja druge faze ovog puta osigurali smo kod Vlade USK i Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Nadam se da ćemo kroz dobru komunikaciju sa našim osnivačima, dakle Vladom Federacije BiH i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, bez čije podrške ne bi uopće mogli doći u ovu situaciju da pričamo o razvoju turizma u NP “Una”, nastaviti da kroz naše vizije, projekte i saradnju sa svim sudionicima u sektoru turizma ostanemo faktor kreiranja jedne jedinstvene destinacije koju trebamo lansirati na marketinška tržišta kao što to već pet godina radimo kada je u pitanju ideja, odnosno vizija razvoja Unske kontinentalne revijere kroz marketinški naziv “Unaland -zemlja vodenih čarolija” gdje bi Nacionalni park, kroz takve projekte i ideje, na globalnim turističkim tržištima trebao da bude prepoznat kao antistresna oaza u Evropi, ali isto tako i kroz razvoj ekološkog turizma. Dakle, to je vizija koju treba da prate svi akteri koji su uključeni u proces promocije i razvoja turističkih projekata, ali isto tako i svaki pojedinac koji treba da bude promotor ovih vrijednosti, smatra direktor Mulić.

Mnogo ideja i projekata u realizaciji
Nastavljaju dalje sa promocijom i održavanjem NP “Una” i stvaranjem ambijenta za realizaciju određenih projekata kada je u pitanju infrastruktura, a jedan takav je i projekat modernizacije ceste koja povezuje Štrbački buk sa Gorjevcom, ali i još mnogi drugi projekti, ideje i vizije koje neumorni direktor Mulić zajedno sa Upravom preduzeća nastoji iz godine u godinu realizirati usprkos teškim ekonomskim prilikama i situaciji u zemlji i kantonu.

– Imamo kompletnu projektnu dokumentaciju za modernizaciju, dakle asfaltiranje i regulaciju oborinskih voda u dužini od 14 kilometara i tu imamo riješene imovinsko-pravne odnose. Međutim, potrebno je da se iznađu finansijska sredstva za realizaciju takvog projekta. Uradili smo i idejni projekat za kojeg, ako dođe do njegove realizacije, možemo kazati da je projekat stoljeća a radi se o projektu povezivanja Kulen-Vakufa sa srednjovjekovnim gradom Ostrovica putem žičare na što imamo pozitivne reakcije nakon prezentacije projekta. Dakle, imamo viziju i ne umaramo se pored toga što trošimo energiju na naše redovne aktivnosti kada je u pitanju održavanje NP “Una”. Imamo viziju za daljnje pozicioniranje NP “Una” na turističkim tržištima i u sektoru zaštite i očuvanja prirode gdje isto tako postajemo prepoznatljivi sa našim aktivnostima vezanim sa naučno-istraživačke projekte koje smo uradili i mnoge još planiramo da uradimo, a neki su u fazi implementacije. Tako smo zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH dobili dva projekta za realizaciju nastavka projekta “Divljina i život divljih zvjeri”, koji se odnosi na populaciju vuka i njegovo istraživanje kao što smo radili i sa medvjedom s krajnjim ciljem njegovog humanog hvatanja i označavanja u naučne svrhe što je veoma bitno, ne samo sa naučnog aspekta, već i za nas upravitelje u smislu daljnjih planiranja nekih posebnih, da se tako izrazim, infrastrukturnih objekata ili zahvata u području NP “Una” ili njegovim zonama u cilju zaštite ugroženih vrsta, u ovom slučaju faune, ali isto tako i flore. U tom kontekstu je vrlo bitno da se uradi studija o životu čovjeka i divljnih zvjeri kako bi se zaštitila imovina ljudi, ali i opstanak divljih životinja na ovom području. Nastojimo da radimo jednu simbiozu koja će biti prisutna na tom području kako bi svi bili zadovoljni i kako bi stvorili uvjete da ljudi koji žive na tim prostorima mogu da žive od svoga rada i djelatnosti koje su usko vezane za NP “Una” i turizam. U tom kontekstu vidimo da se u zadnje vrijeme sve više izdaju apartmani i nude turistima, kako u našem kantonu, tako i u ostalim dijelovima BiH i šire što govori u prilog činjenici da je NP “Una” postao generator razvoja Grada Bihaća. Najbolji pokazatelj tačnosti ove tvrdnje jeste činjenica da smo mi 2011. godine na području Grada Bihaća imali samo 4-5 jedinica većeg smještajnog kapaciteta a danas ih imamo 37 ukupno, te uz njih još mnogo manjih prenoćišta, motela i ostalih objekata koji služe za smještaj, kao i 350-500 poslovnih subjekata koji se nude na internetu. Sve ovo je pokazatelj da su stanovništvo ali i cjelokupan turistički sektor reagovali na pravi način i na nama je da i dalje stvaramo uslove za razvoj NP “Una” i uslova za rad i život na ovim prostorima kako bi što manje ljudi odlazilo odavde, a upravo turizam jednim dijelom nudi odgovor na to, ističe direktor Mulić.

NP “Una” će i ove godine realizirati projekte kroz nabavku osnovnih sredstava i tako proširiti turističku ponudu koju planiraju podići na viši nivo. NP “Una”, uvjeren je direktor Mulić, očekuje oporavak ove godine u svakom smislu riječi i zasigurno će ova godina biti najbolja sa aspekta ekonomske valorizacije od 2011. do danas, ali isto tako za cjelokupan turizam u kantonu.

F. Vojić


Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo