NACRT ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU USK U JAVNOJ RASPRAVI: Veliki broj noviteta

Objavljeno:08/04/2022. 07:16


Skupština Unsko-sanskog kantona na posljednjoj sjednici razmatrala je, pored ostalog, i Nacrt Zakona o osnovnom obrazovanju USK. Kako je trenutni zakon iz 2004. godine vremenom pretrpio nekoliko izmjena i dopuna, pun manjkavosti i nedostataka, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK odlučilo se da u proceduru uputi potpuno novi tekst zakona. U njemu je predviđen veliki broj noviteta krenuvši od reguliranja pitanja uspostave i provođenja standarda, izbora direktora i školskih odbora, preuzimanja zaposlenika iz jedne škole u drugu, do besplatnog prijevoza za sve učenike, te izmjena koje se odnose na nastavne planove i programe i digitalizaciju.

Zakon uvodi mogućnost internih konkursa, čime bi se, smatra resorni ministar Almin Hopovac i predlagač, barem dijelom smanjila pojava tehnološkog viška u školama.

– Uposlenici će se moći raspoređivati internim konkursima na radna mjesta za koje ispunjavaju uslove u svojim matičnim školama. Za ona radna mjesta za koje oni ispunjavaju uvjete i ukoliko imaju ugovre na neodređeno vrijeme, ističe ministar Hopovac.

Novina bi trebalo biti i u izboru upravljačkih struktura. Svi članovi Školskog odbora bi trebali biti birani procedurom predlaganja. Tako se trenutno biraju četiri člana školskog odbora, ispred Vijeća uposlenih, roditelja i lokalne zajednice, a predstavnik osnivača se imenuje konkursnom procedurom.

– Ne vidimo potrebu za stalnim raspisivanjem konkursa dva do tri puta godišnje, koji koštaju ovaj aparat nego da prijedlog ispred osnivača daje Vlada kao osnivač. To će dati puno efikasnija i brža imenovanja u budućnosti, smatra Hopovac.

Zastupnica Fatka Kulenović iskoristila je priliku na ovom zasjedanju da podsjeti resornog ministra, ali i sve zastupnike da je prošle godine podnijela inicijativu kojom bi se štitio integritet nastavnog osoblja, posebno nakon posljednjeg događaja u Bosanskoj Krupi, kada je učenik profesora izudarao palicom po glavi.

– U junu 2021. godine podnijela sam inicijativu koja bi tretirala zaštitu integriteta prosvjetnih radnika, a koja bi se odnosila na to da se sankcioniše svako fizičko nasilje i verbalni napad na nastavno osoblje koje bi se tretiralo kao napad na službenu osobu, pojašnjava Kulenović.

Ministar Hopovac ističe da će novim zakonom biti stvorene osnove za donošenje podzakonskih akata i pravilnika kojima bi trebali biti propisani protokoli zaštite integriteta učenika, ali i nastavnog osoblja, gdje će biti definisana prava i odgovornosti, te kako postupiti kada se takav slučaj desi, ali i kako rano uočiti neprihvatljivo ponašanje i spriječiti ga.

Svi zainteresirani mogu uzeti učešće u javnoj raspravi o ovom zakonu i dati svoje prijedloge i sugestije. Nakon toga zakon bi se u formi prijedloga trebao naći na jednoj od narednih sjednica Skupštine USK-a.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002