Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

NOVIM PENZIONERIMA:
Vrijednost općeg boda u iznosu od 16,35 KM

Objavljeno:15/04/2022. 07:30


Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, na konferenciji za medije, izjavio je da je Vlada Federacije BiH dala saglasnost Federalnom zavodu PIO za usklađivanje vrijednosti općeg boda za ovu godinu u iznosu od 4,8 posto.

– To znači da osobe koje ove godine ostvaruju pravo na penziju imat će vrijednost boda od 16,35 KM. Ovo ne treba miješati s redovnim i vanrednim povećanjem penzija koje se odnosi na postojeće penzionere. Dakle, ovdje se radi o usklađivanju vrijednosti općeg boda za nove penzionere i to se usklađivanje radi u skladu sa članom 78. Zakona o PIO. Vrijednost općeg boda se utvrđuje na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, a prema porastu prosječne bruto plate u Federaciji BiH za prošlu godinu, kazao je ministar Drljača.

Dodao je da se redovno i vanredno usklađivanje penzija obavlja po odredbama iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO koji su nedavno usvojili oba doma Parlamenta Federacije BiH.

– Očekujemo da će redovno i vanredno usklađivanje u ovoj godini biti u iznosu većem od 10 posto, istakao je federalni ministar.

Također, Drljača je dodao da je na inicijativu osoba sa invaliditetom Vlada FBiH usvojila zaključak da se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduži da sačini prednacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u FBiH, te da se u proces izrade prednacrta zakona uključe predstavnici nevladinog sektora. Rok za izvršenje zaključka je šest mjeseci.

– To je potreba i želja da ova kategorija osoba dobije svoj zakon kako bi se na pravičan način utvrdila njihova prava i visina naknade. To je nešto što dugujemo osobama sa invaliditetom s obzirom da znamo da se ta visina njihove naknade nije mijenjala od 2016. godine kada je utvrđena u visini od 278 KM, – zaključio je ministar Drljača.

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

Unsko-sanske novine [PRINTANI MEDIJ] sedmične su novine, izlaze petkom

Radimo svakim danom od 08:00 - 15:00, osim dane vikenda i praznika

Tekstove za sjećanje i posljednje pozdrave možete dostaviti do srijede do 12:00

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


PDV broj: 263024120002


Reg. broj: 4263024120002

Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2024.

web-razvoj i dizajn: Osman D.