ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA SPORTSKO SAVEZA USK:
U ovoj godini krajiškim sportašima na raspolaganju 1.214 000 KM

Objavljeno:25/03/2022. 08:01

U Bihaću je održana redovna sjednica Skupštine Sportskog saveza Unsko- sanskog kantona. Na sjednici je sa pravom glasa učestvovalo 30 članova, koji su raspravljali o šest tačaka dnevnog reda. Skupštinarima se na početku sjednice obratio Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona i Fahrudin Ćemal, predsjednik Nadzornog odbora, koji je podnio i izvještaj Nadzornog odbora te pohvalio rad Sportskog saveza u protekloj godini. Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu sa financijskim pokazateljima za 2021. godinu, kao i Program rada Saveza za 2022. godinu i financijski plan prihoda i rashoda Saveza za 2022. godinu.

Sportski savez Unsko sanskog kantona u ovoj godini planiran je u Budžetu Unsko sanskog kantona sa 1.214,000, 82 KM što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Predsjednik Sportskog saveza i ovom prilikom je istakao da su sva planirana sredstva u prethodnoj godini doznačena , te da su ista utrošena. U 2022. godini govoreći o planu utroška sredstava istaknuto je da pored postojećih planiranih aktivnosti Sportski savez će sredstva usmjeriti u tri nova pravca. Prvi put osiguran je novac za stipendije vrhunskih sportaša. Ono što je bitno istaknuti da stipendija SSUSK neće biti niža od 1.000 KM, te da ista može biti viša zavisno od broja odobrenih stipendija prema pravilima i kriterijima Saveza za dodjelu stipendija, te da se neće dodijeljivati sportašima –studentima koji su korisnici neke od stipendija u USK-u.

Drugi pravac u kojem će Sportski savez USK u ovoj godini ići, je sufinanciranje sportske infrastrukture u općinama Unsko-sanskog kantona. Kako je istaknuto, sve općine ili klubovi u USK-u koji budu imali projekt rekonstrukcije ili izgradnje sportskih objekata moći će uz projekt aplicirati i prema SSUSK, te računati na financijsku podršku Sportskog saveza USK-a u skladu sa mogućnostima Saveza.

U ovoj godini u saradnji sa Sportskim savezima u Bosni i Hercegovini, Sportski savez USK planira učestvovati sa svojim sportašima u projektu Male olimpijske igre. Naime, svi pobjednici školskih takmičenja u Kantonu steći će pravo da u ime Unsko-sanskog kantona učestvuju na federalnim i državnim sportskim završnicama u loptačkim sportovima.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002