Sve je moguće

Objavljeno:04/05/2022. 07:50


Uskoro će se navršiti pune dvije godine od isteka šestomjesečnog roka u kojem je trebalo provjeriti valjanost diploma više hiljada zaposlenih u kantonalnim institucijama i ustanovama koji se uglavnom financiraju sredstvima iz Budžeta Unsko-sanskog kanotna. Preciznije kazano krajem juna 2020. godine istekao je rok do kojeg su odgovorni u svim kantonalnim ministarstvima, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i ostalim institucijama od značaja za Unsko-sanski kanton trebali dostaviti izvještaj o izvršenoj provjeri diploma svih svojih uposlenika. Te obaveze nije bilo oslobođeno ni Javno preduzeće Unsko-sanske novine” d.o.o. Bihać. Naime, ovo preduzeće kojem je osnivač Vlada i Skupština USK-a, krajem 2019. godine zaprimilo je akt broj :10-49-106-104/19 od 17. 12. 2019. godine kojim je naloženo da se u zadanom šestomjesečnom roku okonča postupak provjere diploma svih uposlenih, a u vezi zaključka Vlade USK-a broj 03-017-96072019 od 01.10.2019. godine. Držeći se utvrđene metodologije i uobičajenih procedura traženi postupak provjere diploma svih uposlenih uspješno je okončan što znači da su sve diplome valjane i oslobođene svake sumnje o njihovoj vjerodostojnosti. Radi se o osam diploma visoke i sedam diploma srednje stručne spreme. Od ukupnog broja tražene provjere diploma 14 je provjeravano na univerzitetima i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Jedna je provjerena je na Sveučilištu u Zagrebu, dakle u Republici Hrvatskoj. Najveći broj diploma provjeren je besplatno. Među onima što su provjerene bez plaćanja je i ova iz susjedne Hrvatske. Od ukupno 15 provjera za tri se nije moglo izbjeći plaćanje. Apsurd je da je po stotinu maraka trebalo platiti za provjeru diplome stečene na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, te diplome stečene na Ekonomskom i na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Besplatno su provjerene sve diplome stečene na Banjalučkom univerzitetu i u svim ovdašnjim srednjim školama. Paradoks je da su provjeru diploma na traženje Vlade Unsko-sanskog kantona naplatila dva obrazovna subjekta koja se, između ostalog, financiraju i budžetskim sredstvima Unsko-sanskog kantona. Nakon skoro dvije godine temom (ne)izvršene provjere diploma zaposlenih u Unsko-sanskom kantonu bave se samo pojedini ovdašnji novinari. Političari skoro nikako. Izuzetak je Vildana Alibabić, kantonalna poslanica iz Naše stranke. Njoj se ima zahvaliti što je javnost upoznata da je opet problematizirana provjera diploma zaposlenih u zoni odgovornosti Unsko-sanskog kantona izvršena u tek pedesetak manjih pravnih lica koja se potpuno ili djelomično financiraju iz kantonalnog budžeta. Provjerene su diplome za ukupno 1200 zaposlenih među kojima je “pronađeno” više od 40 lažnih. I pored toga svi “imaoci” takvih diploma, osim jednog i dalje su na “nezakonito zauzetim” radnim mjestima. Po jedna lažna diploma nađena je u Kantonalnoj inspekciji, Tužilaštvu, općinskim sudovima Bihać, Cazin, Sanski Most i Velika Kladuša, a šest u Kantonalnom sudu, jedna u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Dvije u Domu zdravlja Ključ, tri u Domu zdravlja Sanski Most. Pet u Domu zdravlja Bosanski Petrovac, dvije u Životno- pedagoškoj zajednici, pet u OŠ Vrnograč, po dvije u vrtićima u Bihaću i Bosanskoj Krupi i po jedna u OŠ Brekovica i Srednjoj mješovitoj školi u Bosanskom Petrovcu. Neprovjerene su diplome u preostalih pedesetak ustanova, institucija i javnih preduzeća sa ukupno oko 2500 zaposlenih radnika. Zbog činjenice da ni nakon nepune dvije godine od isteka roka nisu završili preuzetu obavezu s pravom se može pretpostaviti šta bi se sve moglo naći u nekim od preostalih škola, domova zdravlja, Službi za zapošljavanje, RTV i MUP-a USK-a te Unsko-sanskim šumama. Istina će ugledati svjetlo dana. Izborna je godina i sve je moguće.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002