Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

Vlada FBiH najavila veće invalidnine, kao i veće naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja

Objavljeno:17/02/2022. 11:23


Terzo naglašava da se na osnovu izmjena vidi opredjeljenje Vlade BiH da ovoj populaciji zakonski da dodatnu sigurnost da neće biti umanjenja prava, već da će se naknade usklađivati svake godine, odnosno, rasti.

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici utvrdila je set izmjena zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a kojima se povećavaju naknade za lične i porodične invalidnine, naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja. Uvodi se i takozvana švicarska formula za uvećanje osnovice za ove kategorije, a što do sada nije bio slučaj.

“Zakon o izmjenama zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji tretira poginule borce i šehide, njihove porodice i RVI Vlada FBiH je nacrtom osigurala 18,5 miliona KM za povećanje naknada ovoj populaciji. Osnovica se povećava pet posto, odnosno, 12,5 miliona KM. Otklonjeni su nedostaci kod supruga šehida i poginulih boraca koje su bez djece, kod djece bez oba roditelja i kod roditelja šehida čija su djeca bila oženjena”, kazao je Mirza Terzo, pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja.

Dodaje da je planirano i 5,5 miliona za najteže RVI paraplegičare.

“Napravljene su ispravke i kod supruga umrlih RVI mlađih od 45 godina a koje su bile nezaposlene. Jedna od najbitnijih izmjena je uvođenje švicarske formule rasta naknada prema rastu BDP-a i potrošačkih cijena. Također, osnovica naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja povećava za 14 posto”, iznio je danas Terzo na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Terzo naglašava da se na osnovu izmjena vidi opredjeljenje Vlade FBiH da ovoj populaciji zakonski da dodatnu sigurnost da neće biti umanjenja prava, već da će se naknade usklađivati svake godine, odnosno, rasti.

“Izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica omogućit će se ulazak u pravo borcima povratnicima u RS-u i Brčko distriktu bez obzira na godine života. Uvode se u pravo supruge umrlih boraca sa područja RS- i Brčko distrikta bez obzira na godine starosti. Zatim, uvode se u pravo supruge umrlih demobilisani boraca sa navršenih 57 godina u Federaciji. Nadamo se da će kantoni prepoznati značaj i uvesti u pravo supruge umrlih demobilisanih boraca do 57 godina života”, kazao je Terzo.

Set ovih zakona je po hitnom postupku upućen u parlamentarnu proceduru, navodi Faktor.

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo