VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Za projekte u sektoru vodoprivrede 800.000 KM

Objavljeno:15/04/2022. 07:31


Vlada Unsko-sanskog kantona na 321. sjednici podržala je prijedlog Sulejmana Kulenovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i prihvatili Program utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u sektoru vodoprivrede – grantovi od vodnih naknada.

Raspoloživi iznos sredstava za finansiranje projekata iznosi 800.000 KM a resorno Ministarstvo je prijedloge projekata koji će biti finansirani zaprimilo iz gradskih i općinskih uprava.

Na prijedlog Ministarstva privrede,Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku kojom se odobrava pokretanje postupka dodjele koncesije javnim pozivom-tenderom za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na ležištu “Šišići” kod Ćoralića na području Cazina.

Donesena je Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona putem Vlade Unsko-sanskog kantona za neprofitne organizacije. Ovom odlukom utvrđuju se korisnici sredstava, kriteriji za utrošak sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za transfere neprofitnim organizacijama, način podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, način doznačavanja sredstava, način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava i nadzor nad utroškom sredstava a korisnici sredstava po ovoj Odluci su neprofitne organizacije i udruženja.

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona dali su saglasnost i na tekst javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama za su/finasiranje projekata.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002