Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA:
Za štete u poljoprivrednoj proizvodnji milion KM

Objavljeno:04/03/2022. 09:16


Vlada USK donijela je odluku o odobravanju finansijskih nadoknada poljoprivrednim proizvodačima za štete u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM. Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi USK ukazao je da analiza stanja poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini ukazuje da su prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji na području Federacije BiH bili značajno smanjeni, u odnosu na prethodne godine. Potvrđuju to objavljeni pokazatelji iz kojih se može vidjeti da je proizvodnja kukuruza u zrnu manja za 30%, krompira za 22 %, ali i stočnog krmnog bilja, voćarskih kultura i povrća itd. I na području Unsko-sanskog kantona poljoprivredna proizvodnja je prošle godine skoro prepolovljena, a cjelokupnu situaciju, pored kolebljivih i ekstremnih vremenskih neprilika (niske temperature praćene proljetnim mrazom, pojava olujnih vjetrova praćena gradom, deficit padavina i pojava ekstremno visokih temperatura u kritičnim periodima za intenzivan rast, itd.) dodatno je otežala pandemija koronavirusa u smislu nabavke kvalitetnog repromaterijala i deficita na tržištu (certificirani sjemenski materijal, mineralna dubriva i zaštitna sredstva), kao i otežan plasman poljoprivrednih proizvoda.

Usljed navedenog svi segmenti agrara u protekloj godini pretrpjeli su direktnu ili indirektnu štetu, stočarstvo zbog niskih prinosa stočnih žita i krmiva koja su dovela do enormnog poskupljenja stočne hrane, voćarstvo zbog pojave kasnih proljetnih mrazeva, pčelarstvo radi hladnog proljeća i slabog razvoja legla pčelinje zajednice i ekstremnih suša koje su dovele do nedostatka pčelinje paše, uzgajivači jagodičastog voća i povrća zbog deficita padavina u kritičnim ljetnjim mjesecima itd. Pored smanjenja prinosa u protekloj godini, bitno je istaći da i zbog nedostatka vlage koja je slabo akumulirana u zemljištu, priprema i jesenja sjetva ozimih kultura nije obavljena u optimalnim rokovima i uslovima, što će se odraziti na prinose u ovoj, 2022. godini, obrazložio je ministar Kulenović zašto je nužno krenuti u realizaciju programa za nadoknadu šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za naknade domobilisanim četiri miliona KM
Ukupna vrijednost ovog programa je milion KM a korisnici su poljoprivredni proizvođači ( pravna, fizička lica i obrti) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava /Registar klijenata koji su ostvarili novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu. Visina iznosa subvencije će iznositi 20 % od iznosa ostvarene novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu.
Vlada Unsko-sanskog kantona, između ostalog, usvojila je i Izvještaj o radu Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2021. godinu. Prihvaćen je Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2021. godine, obrađivača Ministarstva finansija te upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčane naknade demobilisanim braniocima za period 01.januara. do 31. decembra 2022. godine. Za isplatu novčane naknade demobilisanim borcima za period 01.januara do 31. decembra 2022 godine po Zakonu o dopunskim pravima branilaca, sredstva su utvrđena Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 4.000.000 KM.

Nedovoljna educiranost
Razmatran je i prihvaćen Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu na poziciji grant Federaciji BiH za smještaj i ishranu zatvorenika. Vlada USK je u 2021. godini Federaciji BiH za smještaj i ishrana zatvorenika, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, doznačila iznos od 258.885 KM.

Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova u Vladi Unsko-sanskog kantona obrazložio je Informaciju o stanju nasilja u porodici na području USK za 2021.godinu koju je Vlada primila na znanje te uputila Skupštini USK. U 2021.godini broj evidentiranih krivičnih djela ,,Nasilje u porodici” identično je u odnosu na 2020.godinu (147) i to najizraženije u gradovima Bihać i Cazin, a najmanji broj slučajeva u općinama Bužim i Bosanski Petrovac. U 2021. godini nadležnim sudovima podneseno je 189 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Iako ohrabruje porast svijesti žrtava da nasilje prijave nadležnoj instituciji i dalje je evidentna nedovoljna educiranost stanovništva u ovoj oblasti, navodi se u informaciji MUP-a USK.

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo