VLADA USK: Za svako treće rođeno dijete 430 KM

Objavljeno:15/04/2022. 10:50


Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj u četvrtak, 14. Aprila 2022. godine u Bihaću, donijela je Odluku o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete na području Unsko-sanskog kantona u 2022. godini.

– Prijedlogom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike visina ove naknade utvrđena je u iznosu od 430 KM. U toku 2021.godine u ovo pravo uvedeno je 230 korisnica, sa ukupnim izvršenjem od 96.300 KM te je za 2022. godinu u Budžetu planiran iznos od 100.000 KM za ovu namjenu, obrazložio je resorni ministar Muris Halkić.

Na prijedlog Almina Hopovca, ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na današnjoj sjednici, Vlada USK donijela je Odluku o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

– Odlukom o o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti ovog Ministarstva, shodno odobrenim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, raspoređuje se iznos od 3.118.299 KM po dostavljenim zahtjevima ustanova, kazao je ministar Hopovac.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta danas je usvojen i Program utroška sredstava – transfer za izdavačku djelatnost. U 2022. godini planiran je iznos od 5000 KM za sufinansiranje troškova štampanja književnih i naučnih djela na osnovu zahtjeva izdavača/ autora.

Nakon razmatranja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica Sanski Most za 2021. godinu i Programa rada sa finansijskim planom rada za 2022. godinu, Vlada USK nije prihvatila izvještaj za prošlu godinu te je ove materijale uputila na razmatranje Skupštini USK.

Objavio: Unsko-sanske novine Krajina


////// MAGAZIN //////

IMPRESSUM

Kontakt - telefon

REDAKCIJA: +387 37 228-409; FAX: 224-103

MARKETING: +387 37 226-485

RAČUNOVODSTVO:TEL/FAX: +387 37 226-488

ADRESA: Bihać, 502. viteške brigade bb (Kulturni centar u gradskom parku)


List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96.


Račun broj:
3385002200568303 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d.
e:mail - WEB

usnkrajina@usnkrajina.com.ba

e:mail - REDAKCIJA

usnovine@bih.net.ba

PDV broj: 263024120002


prava pridržana

© usnkrajina.com.ba | 2015. - 2023.

Reg. broj: 4263024120002