Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

ZASJEDALA VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Odobreno 945.000 KM za grantove boračkoj populaciji

Objavljeno:17/03/2022. 01:02


Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o kriterijima i postupku na osnovu kojih će se dodjeljivati sredstva tekućih grantova pojedincima iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida. Sredstva grantova pojedincima za: pomoć u liječenju i lijekovima boračkoj populaciji, stipendije, pomoć u školovanju i grantovi pojedincima za socijalno ugrožene pripadnike boračkih populacija, u ukupnom iznosu od 945.000 KM, realizirat će se na osnovu javnog poziva.

Ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Samir Jašaragić predložio je na ovoj sjednici i Uredbu o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na dodjelu jedinstvenog nišana – nadgrobnog spomenika pripadniku Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova).
Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite Vlada USK dala je saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava namijenjenih za potrebe vatrogastva u 2022. godini. Vlada USK, dala je saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora JU Direkcije regionalnih cesta USK o usvajanju Izvještaja o radu Direkcije za 2021. godinu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava granta za ZZO USK-a namijenjenog za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 650. 000 KM. Prihvaćen je Plan i program rada sa finansijskim planom Doma zdravlja Sanski Most za 2022. godinu i upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.
Na prijedlog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Almina Hopovca Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko sanskog kantona za 2022. godinu za oblast kulture putem ovog Ministarstva a čiji su korisnici: umjetničke organizacije, ustanove i druženja, fondacije i nositelji programa i projekata u kulturi registrirani za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture na području Unsko-sanskog kantona, te pojedinci nositelji programa i projekata u oblasti kulture na području USK.

Za ovu namjenu planirano je 100. 000 KM u 2022. godinu. Usvojena je i Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za kapitalne grantove u kulturi za koje je u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta planirano 360.000 KM. Za ova sredstva će moći aplicirati ustanove zadužene za zaštitu i obnovu kulturne baštine, ustanove i institucije zadužene za realizaciju projekta te lokalne i gradske vlasti u poziciji vlasnika objekata kulture i kulturnog naslijeđa na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva za oblast kulture bit će dodijeljena za projekte koji će se prikupljati po javnom pozivu.

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo