Protiv smo ubijanja! | Za slobodnu smo Palestinu i Ukrajinu!

ZASJEDALA VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA: Osnovica za obračun plaća 320 KM

Objavljeno:08/04/2022. 07:07


Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava granta Crvenom križu Unsko-sanskog kantona namijenog za pomoć izbjeglicama i civilima Ukrajine.

Po molbi Crvenog križa USK, iz budžeta za 2022. godinu, Vlada Unsko-sanskog kantona za pomoć izbjeglicama i civilima Ukrajine, osigurala je 100.000 KM u okviru akcije prikupljanja pomoći za pomoć građanima Ukrajine koju koordinira Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine.

Izrada pravilnika o napredovanju za zaposlene u obrazovanju

Na 319. sjednici Vlada USK razmatrala je i program rada Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. Kako je u raspravi dodao Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u predstojećem periodu biće oformljeno i radno tijelo koje će činiti predstavnici
Pedagoškog zavoda, resornog ministarstva i predstavnici sindikata u obrazovanju a akcent zajedničkog rada će biti na stručno pedagoškom nadzoru i izradi pravilnika o napredovanju za zaposlene u obrazovanju.

Vlada USK je dala saglasnost na tekst Sporazuma o visini osnovice za obračun plaća za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova te na tekst Sporazuma o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona. Osnovica za obračun plaća, po ovim sporazumima, utvrđena je u iznosu od 320 KM.

Razmatran je i prihvaćen Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 1.1. – 31.12. 2021. godine, obradivača Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, te je upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Ekološke naknade za 2022. godinu

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline obrazložio je Odluku o načinu i uslovima za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2022. godinu te Odluku o načinu i uslovima za raspodjelu budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2022. godinu.

Namjenska sredstva iz ekoloških sredstava, po dobroj praksi ovog Ministarstva, namijenjena su gradovima/općinama te za projekte poduzeća i nevladinog sektora koji apliciraju sa projektima koji se odnose na: zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača, saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada; prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada, uređenje javnih zelenih površina, zbrinjavanje otpadnih voda; zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, unaprjeđenje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje energetske efikasnosti, korištenje obnovljivih izvora energije, jačanje ekološke kulture građana te poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa i druge aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša.

– Planirani prihodi u 2022. godini od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH iznose 1.214.630 KM i zajedno sa neutrošenim sredstvima iz 2021. godine čine ukupnu strukturu planiranih namjenskih sredstva za 2022. godinu u iznosu od 1.382.000 KM, ističe ministar Adnan Alagić.
Odluka o načinu i uslovima utroška budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje precizira raspodjelu sredstava ukupnog iznosa od 1.032.600 KM, a u svrhu sufinansiranja i finansiranja projekata i aktivnosti iz oblasti: građenja, prostornog uređenja, energetske efikasnosti, zaštite okoliša te subvencioniranja stambenog pitanja mladih.

Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova prezentovao je informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području USK-a za 2021.godinu. Usporedbom podataka iz 2021. sa 2017. godinom evidentno je da je smanjen broj krivičnih djela za 31 (ili 53,4 %), počinilaca za 41 (ili 57,7 %), mladih maloljetnika za 7 (ili 41 %), starijih maloljetnika za 29 (ili 62 %) i maloljetnih povratnika za 5 ili 71 %, navodi se u informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o usvajanju Programa utroška sredstava granta za Centar “Duga” Kulen-Vakuf iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu u iznosu od 50.000 KM za sufinansiranje troškova smještaja djece bez roditeljskog staranja.

Vlada USK na 320. sjednici razmatrala je i usvojila Program rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu te godišnje planove rada ureda, samostalnih kantonalnih uprava i samostalnih kantonalnih upravnih organizacija za 2022. godinu. Sukladno Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine u godišnjem programu rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu nalaze se 33 programa iz Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina te 26 programa iz programskih dokumenata i nadležnosti ministarstava.

Objavio: usn krajina


////// MAGAZIN //////

O nama

Portal usnkrajina sastavni je dio i elektroničko izdanje Unsko-sanskih novina

Osnovani smo 1995. od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona kao javno poduzeće s ograničenom odgovornošću

Potražite nas na društvenim mrežama:

Kontakt

502. viteške, Bihać, BiH

usnovine@bih.net.ba

+387 37 228-409

+387 37 224-103

Radno vrijeme
pon - pet: 8 - 15
vikendom i praznicima: ne radimo